Toelating evenement

Wie toelating voor een evenement wil aanvragen, dient eerst een Covid Event Risk Model (CERM) in te vullen via www.covideventriskmodel.be. Op basis van de ingevulde gegevens, krijg je een groen of rood label. Het schepencollege heeft beslist dat organisatoren die een rood label krijgen, geen evenementenaanvraag kunnen indienen. Indien men dit toch doet, worden deze aanvragen niet verder behandeld.

Wanneer je een groen label krijgt, wil dit zeggen dat je bij je aanvraag aangekruist hebt dat je als organisator over de nodige veiligheidsplannen beschikken. Deze veiligheidsplannen zijn officieel verplicht (je moet ze te allen tijde kunnen voorleggen) en moeten in het evenementenloket opgeladen worden. We verwijzen naar de sjablonen die hiervoor worden aangereikt.

Voor evenementaanvragen tijdens de zomervakantie (juli en augustus) dien je te rekenen op een doorlooptijd van drie weken.

 

Wie een evenement wil organiseren, dient in bepaalde gevallen toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Je dient je aanvraag uiterlijk 2 maanden voor de datum van de activiteit te bezorgen.

Toelating is vereist voor evenementen:

  • openlucht evenementen op openbaar én privé-domein;
  • of waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • of waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of waarvoor een vergunning voor het schenken van sterke drank gevraagd wordt;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Voorwaarden

Alle aanvragen moeten via het Digitaal Evenementenloket Tienen aangevraagd worden.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het Digitaal Evenementenloket Tienen. Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

De handleiding van het Digitaal Evenenementenloket Tienen kan je hier raadplegen.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact