Toelating evenement

Wie een evenement wil organiseren, dient in bepaalde gevallen toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Je dient je aanvraag uiterlijk zes weken voor de datum van de activiteit te bezorgen.

Toelating is vereist voor evenementen:

  • op openbaar domein;
  • waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het pdf-aanvraagformulier of elektronisch aanvraagformulier. Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact