Toelating evenement

Wie een evenement wil organiseren, dient in bepaalde gevallen toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Toelating is vereist voor evenementen:

  • op openbaar domein;
  • waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het pdf-aanvraagformulier of elektronish aanvraagformulier. Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact