Toelating evenement

Wil je een evenement of activiteit organiseren? Dan moet je in bepaalde gevallen toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze toelating krijg je alleen als je uiterlijk 2 maanden voor de datum van het evenement of de activiteit een aanvraag indient via het evenementenloket.

Toelating is vereist voor evenementen:

  • openlucht evenementen op openbaar domein;
  • of waarvoor advies politie/brandweer vereist is;
  • of waarvoor een afwijking op de geluidsnormen/muziekvergunning aangevraagd moet worden;
  • of waarvoor een vergunning voor het schenken van sterke drank gevraagd wordt;
  • of voor een fuif met openbaar karakter.

Voorwaarden

Alle aanvragen moeten via het Digitaal Evenementenloket Tienen aangevraagd worden en dit uiterlijk 2 maanden voor de datum van het evenement of de activiteit.

Procedure

De aanvraag gebeurt via het Digitaal Evenementenloket Tienen. Na ontvangst brengen de betrokken diensten advies uit. Op basis hiervan verleent het schepencollege al dan niet toelating voor het evenement. 

De handleiding van het Digitaal Evenenementenloket Tienen kan je hier raadplegen.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact