Voederpas voor zwerfkatten

KatAls diervriendelijke gemeente heeft de stad Tienen aandacht voor het lot van zwerfkatten. Wie zwerfkatten wil voederen, moet hiervoor een voederpas aanvragen. Zo mag je onder bepaalde voorwaarden zwerfkatten in je buurt van voer en water voorzien. Op sommige plaatsen worden ook speciale schuilhokken geplaatst door de stad.

Voorwaarden

Een voederpas is geldig voor één kalenderjaar en kan enkel gebruikt worden door de persoon die de pas aanvraagt. Je dient je voederpas en identiteitskaart dus altijd op zak te hebben wanneer je zwerfkatten voedert, zodat je deze bij controle door de politie, de gemeenschapswachten, de GAS-vaststellers of een beëdigd ambtenaar kan tonen.

Een voederpas aanvragen kan enkel wanneer je meerderjarig bent.

Procedure

Bedrag

Een voederpas aanvragen is gratis.

Online aanvragen

Contact