Wat te doen bij een chemisch ongeval?

SevesoEen Seveso-onderneming is een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt of opgeslagen. Ook in onze stad is er een Seveso-hogedrempelbedrijf, nl.  Affilips.

In België is elk Seveso-bedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Wat kan jij doen?

Bij een chemisch ongeval bieden volgende drie reflexen je een goede bescherming:

  • Ga schuilen in het dichtstbijzijnde gebouw
  • Sluit ramen en deuren
  • Luister naar de media

 

Contact