Openbare onderzoeken en bekendmakingen omgevingsvergunningen

1
februari
2018

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Via deze website kan je de lopende openbare onderzoeken en de reeds behandelde vergunningsaanvragen raadplegen: https://omgeving.geoportaal.be/#tienen.