Eurosleutel

Met een eurosleutel krijgt je onbeperkt toegang tot openbare voorzieningen die aan specifieke ruimte- en/of hygiëne-eisen voldoen, zoals toiletten voor mindervaliden. Deze universele sleutel past op een voor heel Europa gestandaardiseerd slot zodat je er nu al op meer dan 10.000 plaatsen in Europa gebruik van kunt maken! Ook in Tienen krijg je met deze sleutel toegang tot het openbaar toilet op de Grote Markt.

Voorwaarden

De Eurosleutel wordt alleen verkocht aan ouderen vanaf 70 jaar en personen met een lichamelijke of functiebeperking zoals:
  • Scootmobiel- of rolstoelgebruikers;
  • Mensen met een visuele beperking;
  • Stomapatiënten;
  • Mensen met een chronische darm- of urinewegproblemen

Procedure

Je kunt een eurosleutel aanvragen door het formulier te downloaden via www.eurosleutel.nl, in te vullen en samen met bewijsstuk waaruit blijkt dat je voldoet aan de voorwaarden op te sturen aan Eurosleutel. Een bewijsstuk kan bijvoorbeeld een kopie van jouw gehandicaptenparkeerkaart of een medische indicatie zijn. Indien je vanwege de leeftijd een eurosleutel aan wilt vragen kun je een kopie van jouw identiteitsbewijs opsturen.

Zodra vastgesteld is dat je in aanmerking komt voor een eurosleutel en je betaling ontvangen is, wordt de eurosleutel per post aan je verzonden.

Kostprijs

De Eurosleutel kost 20 euro plus 2,50 euro portokosten en 5 euro verzendkosten naar België, maakt een totaal van 27,50 euro.

Meer info

Neem een kijkje op www.eurosleutel.nl.