Toelage voor handelsinitiatieven

De stad Tienen wil samenwerkingen stimuleren tussen lokale ondernemers met het oog op kernversterking, duurzame innovatie en het promoten van Tienen als winkel- en horeca en/of ondernemende stad.

Dergelijke initiatieven komen in aanmerking voor een toelage.

Voorwaarden

De initiatieven moeten een rechtstreekse positieve invloed op handel en horeca hebben en dragen bij aan één of meerdere relevante beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in het meerjarenplan van de stad Tienen.

Er kunnen aanvragen ingediend worden voor een evenement, een actie of communicatiemiddel dat wordt opgezet ter promotie of ondersteuning van lokale ondernemers in één of meerdere handelswijken, de handelskern, het volledige stadscentrum en/of één of meerdere deelgemeenten van Tienen.

De aanvraag gaat uit van een ‘projectgroep’ (een tijdelijke groepering van minstens vijf handelaars/horeca- uitbaters/dienstverleners die samen een project met gezamenlijke doelstelling uitwerken), NEWTON (het Netwerk Tiense Ondernemers) of een feitelijke vereniging of vzw waarvan de economische activiteit van de leden uitgeoefend wordt in Tienen. 

Procedure

Bedrag

Het subsidiebedrag dat per aanvraag kan verkregen worden, bedraagt 80 % van de geraamde kosten met een maximum van 10.000 euro.

Regelgeving

Stedelijk subsidiereglement ter ondersteuning van handelsinitiatieven.

Contact

 • Programmatie

  Vrijetijdscentrum

  Sint-Jorisplein 20
  3300 Tienen

  • Tel 016 24 76 00

  Openingsuren

  • Vandaag open van 08.30 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 16.30 uur
  • Morgen open van 08.30 tot 12.30 uur, van 13.30 tot 16.30 uur
  Alle contactinfo en openingsuren