Geslachtsverandering

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe manier om je geslachtsregistratie, de 'M' of 'V' in jouw geboorteakte, aan te passen. Dit kan door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je ingeschreven bent.

Voorwaarden

Als je overtuigd bent dat de M of de V die in je geboorteakte staat niet overkomt met je genderidentiteit, kan je dit laten aanpassen door een louter administratieve procedure te doorlopen.

Procedure

Je komt langs bij de dienst burgerzaken met je identiteitskaart en een door jou ondertekende verklaring waarin je zegt dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs. Daarna wacht je minimum drie maanden. In deze periode vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het advies van de procureur des Konings.

 

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden, ga je terug naar dezelfde dienst burgerzaken met je identiteitskaart, het ontvangstbewijs en een tweede verklaring, waarin je herhaalt dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen.

Als je de tweede verklaring hebt afgegeven en de procureur des Konings geen negatief advies heeft gegeven, zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte van aanpassing van de geslachtsregistratie opmaken en deze verbinden met de andere akten van de burgerlijke stand die je geslacht vermelden. De M/V zal hierdoor veranderen in jouw geboorteakte.

 

Je kan een modelformulier van deze verklaringen vinden op de website van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Meebrengen

  • een door jou ondertekende verklaring waarin je zegt dat je de M of V in je geboorteakte wil veranderen;
  • identiteitskaart.

Uitzonderingen

Een Belg die niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters in België, kan deze verklaring afleggen in de geboorteplaats.

Een Belg die niet geboren is in België en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.

Maak een afspraak

Contact