Geslachtsverandering

Sinds 1 september 2007 is een nieuwe wet van kracht die geslachtswijziging mogelijk maakt via een verklaring bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters.

Voorwaarden

Elke persoon die een voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte en die lichamelijk zodanig aan dat andere geslacht is aangepast als uit medisch oogpunt mogelijk is.

Procedure

De verklaring wordt opgemaakt bij de dienst burgerzaken en ondertekend door de betrokkene. De Procureur van de rechtbank van eerste aanleg ontvangt een kennisgeving van deze verklaring.

Na verloop van de verhaaltermijn (= 60 dagen) en bij geen verzet (= 30 dagen) kan de akte van geslachtswijziging definitief ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand.

Na deze inschrijving kunnen de nodige randmeldingen gemaakt worden en kan de dienst bevolking verwittigd worden zodat de bevolkingsregisters en de identiteitskaart kunnen worden aangepast

Meebrengen

  • Je legt volgende attesten van de psychiater en chirurg voor:
    • een attest waarin de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging tot het andere geslacht te behoren dan datgene vermeld in de geboorteakte, is opgenomen;
    • een attest waarin het ondergaan van een geslachtsaanpassing opgenomen is (wanneer dit uit medisch oogpunt mogelijk en verantwoord is);
    • een attest dat de betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken;
  • identiteitskaart.

Uitzonderingen

Een Belg die niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters in België, kan deze verklaring afleggen in de geboorteplaats.

Een Belg die niet geboren is in België en niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters, kan een verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.

Maak een afspraak

Contact