Naamsverandering

Je kan je familienaam of voornaam laten wijzigen in bepaalde gevallen.

Voorwaarden

Een familienaam kan je laten wijzigen eventueel naar aanleiding van:

  • een erkenning (enkel voor minderjarigen);
  • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap);
  • een aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk Besluit).

Een voornaam wijzigen kan naar aanleiding van een adoptieprocedure of kan aangevraagd worden bij de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Enkel Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen een aanvraag indienen. Ook vreemdelingen die geen voornaam hebben en de Belgische nationaliteit willen aanvragen kunnen een voornaamswijziging indienen.

Procedure

Enkel een naamswijziging naar aanleiding van een erkenning (of een gerechtelijke procedure) gebeurt bij de dienst burgerzaken.

Na de erkenning (of na de gerechtelijke procedure) wordt een randmelding bij de geboorteakte aangebracht (indien in Tienen geboren). Zoniet wordt dit doorgestuurd naar de gemeente van geboorte.

Naamswijzigingen bij koninklijk besluit gebeuren bij de FOD Justitie - Dienst naamsverandering.

Voor naamswijziging via koninklijk besluit, moet je binnen een periode van 60 dagen na  registratie een afschrift hiervan bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboren bent (als het een Belgische gemeente betreft), of van de gemeente waar je je gewone verblijfplaats hebt (als je niet in België geboren bent). Hier wordt een akte opgesteld en wordt een randmelding aangebracht bij de geboorteakte.

Voor een voornaamswijziging moet een verzoek tot naamsverandering opgesteld te worden. Transgenders dienen ook een verklaring op eer op te maken. Een voornaamswijziging is definitief na overschrijving in de register van de burgerlijke stand.

Meebrengen

Voor een naamswijziging bij de dienst burgerzaken:

  • recente geboorteakte van het kind van wie de naam moet veranderen, met de randmeldingen (indien niet in Tienen geboren);
  • identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van degenen die naar het loket komen.

Voor een voornaamswijziging dient een minderjarige vergezeld te worden door een wettelijke vertegenwoordiger.

Bedrag

Voornaamswijzigingen bij de dienst burgerzaken: gratis.

Familienaamswijziging bij koninklijk besluit: 49 euro, indien de wijziging is toegestaan.

Maak een afspraak

Contact