Naamsverandering

Je kan je familienaam laten wijzigen in bepaalde gevallen.

Voorwaarden

Een familienaam kan je eventueel laten wijzigen naar aanleiding van:

  • een erkenning (enkel voor minderjarigen);
  • een gerechtelijke procedure (adoptie, ontkenning of betwisting vaderschap);
  • een aanvraag bij de Federale Overheidsdienst Justitie (Koninklijk Besluit).

Enkel Belgen, erkende vluchtelingen of staatlozen kunnen een aanvraag tot wijziging indienen.

Procedure

Enkel een naamswijziging naar aanleiding van een erkenning gebeurt bij de dienst burgerzaken.

Een naamswijzigingen via de FOD Justitie - Dienst naamsverandering kan als:

  • je duidelijk kan motiveren waarom je een naamsverandering wil;
  • er ernstige redenen zijn;
  • de gevraagde naam geen aanleiding kan geven tot verwarring;
  • de gevraagde naam jezelf of derden niet schaadt.

Meebrengen

Voor een naamswijziging bij de dienst burgerzaken:

  • recente geboorteakte van het kind van wie de naam moet veranderen, met de randmeldingen (indien niet in Tienen geboren);
  • recente geboorteakte van de moeder en/of vader van het kind van wie de naam moet veranderen (indien niet in België geboren), eventueel voorzien van een apostille of legalisatie (zie www.diplomatie.be);
  • identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.

Bedrag

Naamswijziging naar aanleiding van een erkenning: gratis.

Naamswijziging via de FOD Justitie: van 49 tot 490 euro.

Maak een afspraak

Contact