Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie is een voorlopig verblijfsdocument.

Voorwaarden

  • Als asielzoeker krijg je een AI (attest van immatriculatie) in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtingen en Staatlozen.
  • Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijg je een AI als je gezinshereniging in België aanvraagt. Je behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is (maximum van 6 maanden).
  • Als derdelands student krijg je een AI als er  nog geen definitieve beslissing is over je verblijfsstatuut.
  • Als je een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvang je een AI op voorwaarde dat je aanvraag ontvankelijk is verklaard en na positieve woonstcontrole.
  • Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvang je een AI als je na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om je medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
  • Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijg je een AI als je een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing voor je wordt gevonden.

Procedure

Maak vooraf een afspraak met het vreemdelingenloket. Je wordt ingeschreven in het wachtregister of vreemdelingenregister.

Meebrengen

Paspoort.

Bedrag

15 euro. 5 euro voor elke verlenging.

Contact