Lokaal Overleg Kinderopvang

Waar kan je ons bereiken?

Het Lokaal Overleg Kinderopvang Tienen biedt een forum voor gezins- en groepsopvang, scholen en ouders. Het heeft als opdracht de ouders te informeren over alle opvangmogelijkheden die binnen de gemeente bestaan. Daarnaast worden hier de lijnen uitgetekend voor het kinderopvangbeleid in Tienen. Men probeert oplossingen te vinden voor het tekort aan opvang, er wordt gezorgd voor een betere onderlinge afstemming en ook de kwaliteit van het aanbod wordt besproken.