Commissies

De samenstelling van de commissies wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Dit reglement is momenteel in opmaak.