Kopie aanslagbiljet of aangifte opvragen

Je kan als belastingplichtige altijd een kopie van een aanslagbiljet betreffende een gemeentelijke belasting aanvragen.

Opgelet, voor een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting dien je je te wenden tot de FOD financiën.

Procedure

Aanvragen kunnen via het elektronisch invulformulier gebeuren. 

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact