Diefstal met list

Diefstal met list betreft een woningdiefstal (meestal bij senioren) door een persoon die zich met een list onrechtmatig uitgeeft voor een politieagent of een medewerker van een nutsmaatschappij. De daders proberen vervolgens om op slinkse wijze een kompaan in de woning binnen te laten en zo een diefstal te plegen.

Dit fenomeen omvat talrijke modus operandi, die gaan van valse politieagenten of valse bedienden tot het gebruik van valse voorwendselen. Dit is één van de redenen waarom deze feiten moeilijk op te sporen zijn. Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen.

  • Vermeld niet op de deurbel dat je alleen woont (bv. ‘weduwe X’). Vermeld enkel je familienaam.
  • Het is aanbevolen om een ketting op de deur te laten plaatsen. Dit vormt een eerste obstakel voor dieven en biedt je de mogelijkheid om op een relatief veilige wijze te praten met een persoon die voor de deur staat.
  • Pas op voor huis-aan-huisverkopers die je hun koopwaar laten zien bij de voordeur (tapijten, producten ...). Deze list wordt dikwijls gebruikt om het plegen van een diefstal te verdoezelen.
  • Hoed je voor onbekende personen die bij je aanbellen en vragen om iets te eten of te drinken. Laat deze in geen geval binnen.
  • Staat een politieagent, iemand van een gas-, elektriciteits-, of andere maatschappij voor de deur? Vraag een dienstkaart. Aarzel niet deze dienstkaart onder de deur te laten schuiven. Heeft de persoon geen dienstkaart? Niet opendoen.
  • Bewaar het telefoonnummer van de lokale politie vlakbij je telefoon. Indien iemand bij je aanbelt en beweert van de politie te zijn, bel dan naar de politie en vraag of de naam die de agent in kwestie opgeeft, wel degelijk bestaat en of deze agent dienst heeft.Bel in geen geval naar het telefoonnummer dat de agent je geeft. Dit kan het nummer van een kompaan zijn.

Ben je toch het slachtoffer van diefstal met list, doe dan onmiddellijk aangifte van de diefstal. Verwittig in geval van diefstal van waardepapieren en kasbons onmiddellijk de bank en laat deze documenten blokkeren. De dieven kunnen sporen hebben achtergelaten. Raak niets aan tot de politie ter plaatse is.

Er wordt een proces-verbaal opgesteld en de beschrijving van de dader(s) wordt verspreid naar de andere politiediensten. De politie heeft ook aandacht voor slachtofferhulp. 

Contact