Uittreksel strafregister

Sinds de inwerkingtreding van de artikelen 595 en 596 van het Wetboek van Strafvordering, worden voortaan niet twee, maar drie modellen van uittreksels uit het strafregister afgeleverd:

  • model gevraagd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet zijn vastgesteld (uittreksel conform artikel 595 SV);
  • model gevraagd voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd (uittreksel conform artikel 596, eerste lid Sv);
  • model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt (uittreksel conform artikel 596, tweede lid Sv). 

Procedure

Voor een uittreksel bestemd voor activiteiten die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen vallen, dient de nodige informatie opgevraagd te worden bij de lokale politie. De leveringstermijn voor dit uittreksel kan hierdoor oplopen tot 14 dagen. De andere attesten worden onmiddellijk afgeleverd. 

Je kan ook een digitale aanvraag doen. Hiervoor dien je in te loggen met je identiteitskaart.

Meebrengen

Identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Online aanvragen

Contact