Aangifte schade landbouw

Bij tuin, landbouw- of fruitteeltschade wil je zo snel mogelijk de nodige maatregelen treffen. Hieronder vind je de nodige documenten en info die je nodig hebt om een aangifte van schade vlot te laten verlopen.

Voorwaarden

Is de storm erkend door het rampenfonds?

  • Nee, dan is er geen tussenkomst van het rampenfonds.
  • Ja, dan heb je drie maanden tijd om facturen en bewijsstukken over te maken aan het rampenfonds.

Via deze link https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/rampenfonds kan je nakijken of je schade in aanmerking komt.

Procedure

De gemeente roept de schattingscommissie samen. Het aangifteformulier dient ingevuld te zijn.

Je vindt het aangifteformulier hier.

 

Contact