Aangifte schade landbouw

Bij tuin-, landbouw- of fruitteeltschade wil je zo snel mogelijk de nodige maatregelen treffen. Hieronder vind je de nodige documenten en info die je nodig hebt om een aangifte van schade vlot te laten verlopen.

Voorwaarden

Is de schade erkend door het Rampenfonds?

  • Nee, dan is er geen tussenkomst van het Rampenfonds.
  • Ja, dan heb je drie maanden tijd om facturen en bewijsstukken over te maken aan het Rampenfonds.

Op https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/rampenfonds kan je nakijken of je schade in aanmerking komt.

Ben je een land- of tuinbouwer ‘zonder boekhouding’, die belasting betaalt aan de hand van een forfaitaire grondslag, en heb je een verslag van de schadecommissie nodig om een aangepaste aangifte van de belastingen te kunnen doen? Dan kan de schadecommissie (uitzonderlijk) samen geroepen worden. De aanvraag daarvoor doe je via het formulier 'Aangifte schade landbouw'.

Procedure

Op https://overheid.vlaanderen.be/organisatie/rampenfonds kan je je schade aangeven bij het Rampenfonds.

 

Via het formulier 'Aangifte schade landbouw' kan je een aanvraag doen als je een land-of tuinbouwer 'zonder boekhouding' bent. Klik daarvoor op de blauwe knop 'Online aanvragen' hieronder.

Online aanvragen

Contact