Samenstelling schepencollege

 Katrien Partyka  

Burgemeester

Katrien Partyka (CD&V)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 01 - fax 016 80 57 63
burgemeester@tienen.be

Bevoegdheden
Veiligheid, coördinatie en strategisch beleid.

Secretariaat
Veerle Vanrothem - tel 016 80 57 55 - veerle.vanrothem@tienen.be

 Johan Dewolfs     

Eerste schepen

Johan Dewolfs (N-VA)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 59 - fax 016 82 30 71
johan.dewolfs@tienen.be

Bevoegdheden
Financiën, economie, werkgelegenheid, erediensten.

 Eddy Poffé  

Tweede schepen

Eddy Poffé (Open VLD)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 56 56 - fax 016 82 30 71
eddy.poffe@tienen.be  

Bevoegdheden
Openbare werken, personeel, patrimonium, informatica.

 Tom Roovers  

Derde schepen

Tom Roovers (Groen)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 65 - fax 016 82 30 71
tom.roovers@tienen.be

Bevoegdheden
Leefmilieu, verkeer en mobiliteit, afvalbeleid, ontwikkelingssamenwerking, landbouw. 

Wim Berge  

Vierde schepen

Wim Bergé (CD&V)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 09 - fax 016 82 30 71
wim.berge@tienen.be

Bevoegdheden
Handel en middenstand, cultuur, sport, bibliotheek, deeltijds kunstonderwijs, erfgoed.

 Ine Tombeur  

Vijfde schepen

Ine Tombeur (N-VA)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 52 - fax 016 82 23 32
ine.tombeur@tienen.be

Bevoegdheden
Bevolking en burgerlijke stand, samenleving, dierenwelzijn, integratie en gelijke kansen, burgerparticipatie, wijkwerking/gemeenschapsvorming, toezicht OCMW, administratieve vereenvoudiging, onderwijs, duurzame ontwikkeling.

 Jos Mombaers  

Zesde schepen

Jos Mombaers (Onafh.)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 93 - fax 016 82 30 71
jos.mombaers@tienen.be

Bevoegdheden
Ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, stadsherwaardering, juridische zaken.

 Gijsbrecht  

Zevende schepen

Gijsbrecht Huts (N-VA)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tel 016 80 57 60 - fax 016 82 30 71
gijsbrecht.huts@tienen.be

Bevoegdheden
Jeugd, senioren, evenementen, recreatie, markten en kermissen, toerisme.

Bram Delvaux  

Achtste schepen

Bram Delvaux (Open VLD)
P/a Kabbeekvest 110 - 3300 Tienen
tel 016 80 11 00 - fax 016 80 11 19
bram.delvaux@ocmw.tienen.be 

Bevoegdheden
Voorzitter OCMW, sociale zaken, kinderopvang, communicatie, PR-informatie.

Secretariaat
Rita Stoffelen
tel 016 80 11 26 - fax 016 80 11 19
rita.stoffelen@ocmw.tienen.be