Steenmarters

SteenmarterHoe kan je een steenmarter herkennen

De steenmarter, in de volksmond doorgaans 'fluwijn' genoemd, behoort tot de groep van inheemse kleine roofdieren. Een volwassen steenmarter heeft zowat het formaat van een slanke huiskat, met een dikke pluizige staart. Het lichaam is globaal beige tot lichtbruin, de poten en de staart zijn donkerbruin. Het dier heeft een opvallend witte keelvlek, die gevorkt doorloopt naar beide voorpoten. Naast de steenmarter is er ook de boommarter, een soort die er heel nauw mee verwant is.

In tegenstelling tot de boommarter, die in Vlaanderen uiterst zeldzaam is, komt de steenmarter veel meer voor. Steenmarters hebben de gewoonte hun intrek te nemen in gebouwen, vooral op zolders en in schuren. Hierdoor veroorzaken ze soms nachtlawaai, geurhinder (uitwerpselen, prooiresten) en beschadiging (dakisolatie, motorkapisolatie of bougiekabels van voertuigen).

Steenmarters zijn ongevaarlijk voor de mens: ze zullen nooit spontaan aanvallen, integendeel, ze vluchten juist zo snel mogelijk weg. Het gebeurt echter wel dat ze pluimvee doden. Heb je kippen of ander pluimvee in de tuin? Zorg dan voor een goede huisvesting van de dieren en sluit het verblijf 's nachts af. Raap regelmatig de eieren om te voorkomen dat de marters die roven.

Hoe steenmarters verjagen? 

Marters zijn beschermde dieren, het is dus verboden ze te vangen of te doden. Zorg ervoor dat de marters in jouw tuin hun territorium wel kunnen behouden, maar verjaag ze van die plaatsen waar ze echt ongewenst zijn of schade aanrichten. Dit 'bang maken' kan zijn: zelf doordringen op de plaatsen waar de dieren zich vermoedelijk ophouden en daar dan letterlijk een tiental minuten met potten en pannen rammelen, veelvuldig met een stok op bv. balken slaan, de inrichting grondig veranderen (materiaal verplaatsen), een transistorradio luid laten spelen en dit bij voorkeur in de late namiddag of vroege valavond. Dit eventueel enkele dagen na elkaar herhalen.

Andere tips bestaan uit het plaatsen van (zeer dure) elektronica om ultrasone geluiden te produceren, of in het aanbrengen van kwalijke geurstof (marterspray) met een spuitbus.