Begraving

Begraafplaats AarschotsesteenwegOp het grondgebied van de stad Tienen zijn er 12 begraafplaatsen.

Bedrag

Begraving in een grafkuil is de eerste 15 jaar gratis voor zover er geen wijziging van de bestaande toestand is. Elk graf is bestemd voor 2 lichamen. Een graf kan, mits het betalen van een retributie (tarieven 150 – 300 – 600 euro), telkens voor een duur van 15 jaar verlengd worden.

Indien de overledene de stad niet in Tienen woont en er niet overleden is, dient een belasting van 500 euro betaald te worden.

Uitzonderingen

Concessies die dateren van voor de wet van 20 juli 1971 en die het statuut hadden van ‘eeuwigdurende concessie’ werden afgeschaft en vervangen door concessies voor 50 jaar met de mogelijkheid om de concessie eenmalig gratis te verlengen.

Regelgeving

  • Retributiereglement begraafplaatsen
  • Retributiereglement op begraving, uitstrooiing of bijzetting van stoffelijke overblijfselen in een columbarium
  • Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
  • Politieverordening op de begraafplaatsen

Contact