Gezinsopvang met vrije prijs

Kindje In Tienen zijn er een aantal zelfstandige onthaalouders werkzaam die niet aangesloten zijn bij de dienst onthaalouders. Zij zijn  vergund door Kind & Gezin, maar bepalen zelf de opvangprijs.

Alle contactgegevens zijn te vinden op www.kindengezin.be.