Asbest - Inzameling aan huis

EcoWerf organiseert met behulp van subsidies van de Vlaamse regering de ophaling van asbest aan huis en de milieuveilige opslag ervan.

Voorwaarden

EcoWerf focust op hechtgebonden asbest in de vorm van golfplaten en leien, met een maximum dakoppervlakte van 150 m². Andere hechtgebonden asbesttoepassingen zijn toegelaten mits toestemming van de asbestcoach.

Ongebonden (losse) asbest, bijvoorbeeld verwerkt in plaasterisolatie rond verwarmingsbuizen, is niet toegestaan: hiervoor kan je terecht bij een erkend bedrijf (raadpleeg een lijst van erkende verwerkers via de website van de OVAM).

Procedure

  • Wens je jouw asbest te laten ophalen aan huis, vul dan het aanvraagformulier in.
  • De asbestcoach van EcoWerf neemt vervolgens contact met je op en plant een huisbezoek in.
  • De asbestcoach komt ter plaatse de situatie bekijken, geeft informatie over een veilige afbraak en verkoopt het nodige aantal asbestzakken.
  • Verder spreekt de asbestcoach ook af waar de zakken veilig en goed bereikbaar moeten aangeboden worden voor ophaling en legt de ophaaldatum vast.
  • Op de afgesproken datum komt een ophaalwagen van EcoWerf de asbestzakken ophalen en vervoert deze veilig naar de gespecialiseerde verwerker.

Bedrag

De retributie bedraagt voor een:

  • kuubzak (1 m³): 30 euro
  • plaatzak (1 m³): 30 euro 

Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van zakken beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits en het ophalen van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.

Regelgeving

- Retributiereglement inzameling asbest aan huis door EcoWerf

Contact