De Tiense Watervelden: circulair watergebruik en recreatie

12
april
2022
Watervelden (4)

De industrie en de overheid slaan de handen in elkaar om water, afkomstig van het suikerproductieproces van de Tiense Suikerraffinaderij, te hergebruiken. Het toekomstige waterproductiecentrum, De Tiense Waterveldendat ook een energiepark en recreatiepark zal omvatten, wordt ingebed op het militair domein van Goetsenhoven. 

Water uit bieten halen: hoe werkt het?

Suikerbieten bestaan voor 75 % uit water. De Tiense Suikerraffinaderij hergebruikt dit restwater tijdens het productieproces van suiker opnieuw en opnieuw. Toch vloeit er elk jaar uiteindelijk nog meer dan één miljard liter water, of zo’n 400 olympische zwembaden, van dit (gezuiverd) water naar beken en rivieren. Met het project komt daar verandering in. “We gaan volop voor een duurzaam waterbeheer, vanuit een toekomstgerichte visie op het integrale watersysteem”, voegt Jan Ingels, directeur van de Tiense Suikerraffinaderij, toe.

Concreet zal het bietenproceswater na voorbehandeling via een nieuwe pompinstallatie afgeleid worden naar een beschikbaar terrein buiten de stad: de vliegbasis van Goetsenhoven. Het water verlaat de Tiense suikerfabriek aan een temperatuur van 20°C en kan perfect gebruikt worden voor warmterecuperatie.

Vervolgens komt het op De Tiense Watervelden terecht in grote bufferbekkens. Daar neemt De Watergroep het over. “Het volledig gezuiverd water wordt in een nieuw waterbehandelingsstation verwerkt tot drinkwater, wat een innovatieve manier van circulair watergebruik is” zegt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. Het zachte bietenwater wordt gemengd met het harde mineraalrijke grondwater van de bestaande winningen van De Watergroep. Daarnaast is het water geschikt voor irrigatie van aansluitende landbouwterreinen en groenzones.


De Tiense Watervelden: een win-win voor de tewerkstelling, economie en socio-culturele initiatieven

Het project pakt niet enkel de waterproblematiek aan, het is ook een grote stap vooruit op economisch en sociaalcultureel vlak. Ook de tewerkstelling zal een boost krijgen. Op het bufferbekken dat gebruikt wordt om drinkwater te produceren, wordt een zonnepanelenpark aangelegd, goed voor 4,5 Megawattpiek.

De andere bufferbekkens zijn geschikt voor watersporten en er zal ook een strand aangelegd worden. De groene buffer zorgt voor een stille zone met aandacht voor de biodiversiteit. Een activiteitenheuvel laat specifieke sportbeoefening en recreatie toe. De oude kazerne en het aanpalend sportterrein bieden mogelijkheden voor kortverblijf, jeugdactiviteiten en conferenties.

Ook de huidige activiteiten op het terrein, zoals die van de vliegclub, blijven behouden. De nieuwe berm van de pijpleiding en het nieuwe domein worden een trekpleister voor fietsers en wandelaars. Ze verbinden naadloos het Tiense stadscentrum met het domein, met nieuwe kansen voor het toerisme en evenementen in de Tiense regio.

Charter

Op 11 april '22 gaven Minister Zuhal Demir en de strategische partners, waaronder de stad Tienen, het startschot van dit ambitieuze project, met de ondertekening van het charter met doelstellingen.  

Videomateriaal: 2021 ©Rimanque Architecten en Studio D