Ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg

Een ruimtelijk uitvoeringsplan, afgekort ‘RUP’, is een verordend plan dat van toepassing is voor een bepaald gebied. Het bevat de stedenbouwkundige voorschriften die bindend zijn voor elke burger. Deze voorschriften bepalen de bestemming, de inrichting en eventueel het beheer van het gebied waarop ze van toepassing zijn.

  • De bestemming is het gebruik waarvoor het gebied wordt voorbehouden (wonen, landbouw, bedrijven, …).
  • De inrichtings- en beheervoorschriften bepalen o.m. waar en hoe hoog er gebouwd kan worden, welke materialen toegelaten zijn, onderhoudsvoorschriften, …

Afhankelijk van welke overheid het RUP opmaakte, spreekt men van een gemeentelijk RUP, een provinciaal RUP of een gewestelijk RUP. RUP’s vervangen sinds 1999 geleidelijk aan de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg (BPA’s).

Contact