Plaatsing van een urne

De stad heeft op elke begraafplaats een columbarium en een urnenveld.

Bedrag

Plaatsing van een urn in een nis van een columbarium of in een grondcel op een urnenveld is de eerste 15 jaar gratis voor zover er geen wijziging is van de bestaande toestand. Elke nis is bestemd voor 2 asurnen. Een nis kan, mits het betalen van een retributie (tarieven 150 – 300 - 600 euro), telkens voor een duur van 15 jaar verlengd worden.

Uitzonderingen

Graf- of nisconcessies die dateren van voor de wet van 20 juli 1971 en die het statuut hadden van ‘eeuwigdurende concessie’ werden afgeschaft en vervangen door concessies voor 50 jaar met de mogelijkheid om de concessie eenmalig gratis te verlengen.

Regelgeving

  • Retributiereglement begraafplaatsen
  • Retributiereglement op begraving, uitstrooiing of bijzetting van stoffelijke overblijfselen in een columbarium
  • Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
  • Politieverordening op de begraafplaatsen

Contact