Adresverandering minderjarigen

Bij verhuis van minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moet hiervan aangifte worden gedaan bij de dienst burgerzaken.

Voorwaarden

Voor deze aangifte moet de minderjarige vergezeld zijn van vader, moeder of voogd. Dit geldt zowel voor een adresverandering naar een andere gemeente, komende van een andere gemeente, als bij vertrek naar het buitenland.

Deze regeling moet worden toegepast, zowel in de gevallen waarbij de minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders of één ervan verlaat om zijn hoofdverblijf te gaan vestigen bij een derde, als in de gevallen waarbij de ouders niet samenleven en de minderjarige de hoofdverblijfplaats van één van de ouders verlaat om zijn hoofdverblijf te gaan vestigen bij de ander ouder.

Procedure

  • De minderjarige moet zich aanmelden bij de dienst burgerzaken, samen met zijn vader, moeder of voogd. Niet-Belgen maken vooraf telefonisch een afspraak via het nummer 016 24 73 24.
  • De andere ouder wordt desgevallend per brief op de hoogte gebracht.
  • De wijkinspecteur controleert de aangifte.
  • Na deze vaststelling krijg je van de wijkinspecteur een uitnodiging om je opnieuw aan te melden bij de dienst burgerzaken om het adres op je kids-ID/elektronische identiteitskaart te laten aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van je pukcode als je jonger bent dan 6 jaar en aan de hand van de pincode als je ouder dan 6 jaar bent.
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkingsregister.

Meebrengen

  • Identiteitskaart/kids-ID van de minderjarige en van de ouder of voogd.
  • Eventuele regelingen, vonnissen als de ouders niet meer samenwonen.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

Maak een afspraak

Contact