Registratie van pluimvee en hobbypluimvee

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de slacht? Dan is het mogelijk dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank. Afhankelijk van de soort pluimvee, het aantal en met welk doel deze gehouden worden, maakt de wetgeving een onderscheid of je je al dan niet dient te laten registreren.

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ) begeleidt veehouders en dierenartsen bij de monitoring, bestrijding en preventie van dierziekten. Door registratie kan men ziekten beter monitoren en sneller actie ondernemen wat de gezondheid van de dieren ten goede komt. 

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Wanneer is het nodig om je te registreren?

Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren niet? 

  1. Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een beslag registreren als hobbyhouderij. 
  2. Beschik je over een inrichting waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en verkoopt? Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als handelsbedrijf activeren.

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees

Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets registreren.

Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank. Het type is afhankelijk van je activiteiten en het aantal dieren dat je houdt. Je laat je registreren als:

  • geregistreerd bedrijf: als je maximum 199 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren) op dezelfde inrichting houdt.
  • bedrijf met geringe capaciteit: als je maximum 4.999 dieren als gebruikspluimvee (bestemd voor de productie van vlees of consumptie-eieren, geen loopvogels) op dezelfde inrichting houdt.
  • broeierij: als je een broedcapaciteit hebt van minstens 50 eieren voor loopvogels of 200 eieren voor ander pluimvee.
  • professioneel bedrijf: in alle andere gevallen.

Hoe laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je start met het houden van pluimvee of hobbypluimvee waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ via mail naar helpdesk@dgz.be of met de post naar DGZ, Industrielaan 29, 8820 Torhout.

Bepaalde types pluimveebeslagen hebben ook een toelating van het FAVV nodig. Aan de hand van het registratieformulier dat je aan DGZ bezorgt, stuurt DGZ op haar beurt de aanvraag voor je toelating door naar het FAVV. Na gunstig advies van het FAVV, verwerkt DGZ jouw aanvraag en kent je een beslagnummer per diersoort toe (bv. BE12345678-0301). Houders van pluimvee voor de voedselketen krijgen daarbovenop ook een beslagcode (bv. BE1A2B) toegekend.

Als bevestiging ontvang je vervolgens een beslagfiche die jouw registratiegegevens en het beslagnummer vermeldt. Dit document bewaar je en kan je op elk moment gebruiken wanneer je bepaalde gegevens wenst te wijzigen. Van zodra je een beslagnummer hebt, kan je starten met het houden van pluimvee of hobbypluimvee.

Heb je al pluimvee of hobbypluimvee en wist je niet dat je je hiervoor moest registreren, dan raden we je aan om zo snel mogelijk het registratieformulier te bezorgen aan DGZ.