Vergunning inname openbaar domein bij werken of verhuis

Het openbaar domein wordt frequent in gebruik genomen bij het uitvoeren van bouw- en renovatiewerken en bij verhuis. Hierbij wordt hinder veroorzaakt voor het verkeer. Daarom heft de stad Tienen een belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein. Wie het openbaar domein wil innemen, dient voortaan altijd een vergunning aan te vragen.

Procedure

Aanvragen kunnen ingediend worden via het elektronisch invulformulier (in dit geval komen ze automatisch bij de juiste dienst terecht) of via het pdf-aanvraagformulier:

  • bij een inname voor een periode van 1 t/m 3 dagen: minimum 15 dagen voor de datum van de inname bij de politie, Gilainstraat 109 in Tienen;
  • bij een inname voor een periode van 4 dagen t/m 4 weken: minimum 15 dagen voor de datum van de inname bij de sector publieke ruimte en gebouwen van de stad Tienen;
  • bij een inname voor een langere periode of voor werken waarvoor een wegomleiding voorzien moet worden: minimum 4 weken voor de datum van de inname bij de sector publieke ruimte en gebouwen van de stad Tienen.

Indien de werken niet binnen de vooropgestelde termijn beëindigd kunnen worden, kan er een verlenging van de vergunningstermijn gevraagd worden via bovengenoemd aanvraagformulier. Deze aanvraag moet minimum 6 werkdagen voor het verstrijken van de reeds vergunde termijn ingediend worden.

Bedrag

Innames voor een periode t/m 3 dagen zijn vrijgesteld van deze belasting. Nadien geldt een tarief van:

  • 0,20  euro per m²/dag voor innames met een duurtijd tussen 4 en 60 dagen;
  • 0,50 euro per m²/dag voor innames vanaf 61 dagen.

Voor de innamevan betalende parkeerplaatsen, wordt een belasting aangerekend volgens een uurtarief gerekend volgens een volledige dag, verschuldigd vanaf de 1ste dag van inname. Worden er parkeerplaatsen ingenomen die behoren tot de blauwe zone, dan wordt de belasting vastgesteld op een forfaitair bedrag van 7 euro per dag en per parkeerplaats, verschuldigd vanaf de 1ste dag van inname.

Voor het plaatsen van verkeerssignalisatie voor een verhuis wordt een belasting vastgesteld van 60 euro voor de eerste dag, per bijkomende dag zal een bedrag aangerekend worden van 25 euro/dag.

Voor het afsluiten van een straat wordt een belasting vastgesteld van 150 euro te rekenen vanaf de eerste dag.

Opgelet: voor een inname van een gewestweg die langer dan 24 uur duurt dient er ook een vergunning aangevraagd te worden bij het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Deze aanvraag dient geruime tijd op voorhand aangevraagd te worden! Voor een inname op een gewestweg zal het Agentschap voor Wegen en Verkeer vanaf de 2de dag een retributie aanrekenen.

Uitzonderingen

Werken voor het herstellen van gebouwen die beschadigd werden na een erkende natuurramp en werken die in opdracht van openbare besturen of instellingen van openbaar nut zoals de nutsmaatschappijen gebeuren, zijn vrijgesteld.

Online aanvragen

Contact