Premies Fluvius energiebesparende maatregelen

Financiële ondersteuning aan particulieren voor energiebesparende investeringen aan bestaande woningen.

Voorwaarden

 • Bewoner of eigenaar zijn van de woning of de huurwoning.
 • Bestaande woningen moeten op 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet.
 • Nieuwbouwwoningen moeten aan minimale E-peilnormen voldoen.

Procedure

De premieaanvraag voor bestaande woningen moet ingediend zijn uiterlijk 12 maanden na factuurdatum.

De premieaanvraag voor nieuwbouwwoningen moet ingediend zijn uiterlijk 12 maanden na afgifte van het energieprestatiecertificaat.

Het aanvraagformulier is beschikbaar bij het Wooninfopunt en op www.fluvius.be

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken.

Bedrag

Voor bestaande woningen 

Dakisolatie of zoldervloerisolatie via aannemer

Eindfacturen tussen 01/01/2022 en 31/12/2023

 • 8 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)  
 • Voor beschermde afnemers: 14,5 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)

Na-isolatie bestaande buitenmuur aan buitenzijde via aannemer

Eindfacturen tussen 01/01/2022 en 31/12/2023

 • 30 euro/m² (rd-waarde minstens 3,0 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Na-isolatie bestaande spouwmuur via aannemer

Eindfacturen tussen 1/01/2022 en 31/12/2023

 • De spouw heeft een minimale breedte van 50mm.
 • 5 euro/m² (lambdawaarde max. 0,065 W/mK; conform STS71-1)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Nieuw geplaatste isolatie bestaande buitenmuur via binnenzijde aannemer

Eindfacturen tussen 1/01/2022 en 31/12/2023

 • 15 euro/m² (rd-waarde minstens 2,0 m² k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie

Vloerisolatie of kelderisolatie via aannemer

Eindfacturen tussen 1/01/2022 en 31/12/2023

 • 6 euro/m² (rd minstens 2 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50% extra premie
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: 50% extra premie
  De verhogingen is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.

Hoogrendementsbeglazing via aannemer

Eindfacturen tussen 1/01/2022 en 31/12/2023

 • Bij vervanging enkel of dubbel glas: 16 euro/m² (u-waarde max. 1,0 W/m²k)
 • Voor beschermde afnemers 56 euro/m², maximum 40% van de factuur.
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: 50% extra premie
  De verhogingen is ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhoging van het premiebedrag voor beschermde afnemers.

Zonnepanelen via aannemer*

Eindfacturen in 2021

De Vlaamse overheid heeft de intentie om de premiebedragen van 2021 te behouden in het volgende jaar. Meer informatie volgt van zodra het besluit wordt goedgekeurd.

 • Datum indienstname ligt na 1/1/2021
 • Aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid (RESCERT)
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • De premie is éénmalig en beperkt tot 1 premie per woning of wooneenheid.
 • 300 €/kWp voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, max. 1.500 euro (max. 40% van de factuur)
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie (max. 48% van de factuur)

Warmtepomp via aannemer*

Eindfacturen tussen 1/01/2021 en 31/12/2022

 • Geothermische warmetepomp 4.000 euro
 • Lucht-waterwarmtepomp 1.500 euro
 • Hybride lucht-waterwarmetepomp 800 euro
 • Lucht-luchtwarmtepomp 300 euro

Telkens per woning of wooneenheid en telkens max. 40% van de factuur.

 • Aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid
 • Verdubbeling van de premie mogelijk indien geplaatst ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied waar geen aardgasnet ligt. Beide verdubbelingen niet cumuleerbaar.
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie

Zonneboiler via aannemer*

Eindfacturen tussen 1/01/2021 en 31/12/2022

 • 550 euro per m², max. 2.750 euro per woning of wooneenheid, max. 40% factuur
 • Aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie

Condensatieketel voor beschermde afnemers of personen die tot de prioritaire doelgroep behoren, via aannemer

Eindfacturen tussen 1/01/2021 en 31/12/2022

 • 1.800 euro (max. 40% van de factuur) tot 2.500 euro (max. 50% van de factuur)

Totaalrenovatiebonus

Wanneer je je eerste premie aanvraagt in 2021, je offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, moet je een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de Beno-pass.

2021

 • Eindfacturen van vóór 1 januari 2017 komen niet in aanmerking.
 • Uitgevoerd na 1 januari 2017 en binnen een periode van 5 jaar na eerste geactiveerde eindfactuur, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren uit volgende lijst (de investering die zorgde voor de activatie meegeteld):
 1. dak- of zoldervloerisolatie (min. 30m²);
 2. buitenmuurisolatie (buitenkant, binnenkant of via de spouw, min. 30m²);
 3. vloer- of kelder(plafond)isolatie (min. 30m²);
 4. nieuwe beglazing (min. 5 m²);
 5. zonneboiler;
 6. warmtepomp;
 7. ventilatiesysteem
  • supplement in woningen na 3 investeringen: 1.250 euro;
  • na 4: 1.750 euro in totaal;
  • na 5 en opmaak EPC: 2.750 euro in totaal;
  • na 6: 3.750 euro in totaal;
  • na 7: 4.750 euro in totaal;
  • algemene voorwaarde: de volledige woning moet geïsoleerd zijn per maatregel conform eisen voor het krijgen van de premie;
  • in appartementen: 50% van deze supplementen.

* De premie voor zonneboiler en warmtepomp is geldig bij woningen aangesloten op het elektriciteitsnet voor 01-01-2014 of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor 01-01-2014.

Het totaal van alle premies die je al ontvangen hebt, mag samen met één of meer bonussen van de BENO-pass niet
groter zijn dan de som van alle factuurbedragen samen. Indien dit wel het geval is, dan wordt de bonus bepe

Voor beschermde afnemers worden de premies met 50% verhoogd (behalve de premie voor een condensatieketel).

EPC-labelpremie

2021

 • Toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid.
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019 en de woning had energielabel E of F, of de wooneenheid een energielabel D, E of F.
 • Voor energieprestatiecertificaten die opgemaakt werden tussen 1-1-2019 en 31-12-2020 wordt de startdatum voor de termijn van 5 jaar vastgelegd op 1-1-2021.
 • Nieuw EPC opgemaakt binnen termijn van 5 jaar tov start-EPC, de woning heeft minstens label C behaald en de wooneenheid minstens label B.
 • 2.500 euro tot max. 5.000 euro voor een woning
  • naar label C: 2.500 euro
  • naar label B: 3.750 euro
  • naar label A: 5.000 euro
 • 2.500 euro tot max. 3.750 euro voor een appartement of wooneenheid
  • naar label B: 2.500 euro
  • naar label A: 3.750 euro
 • Voor beschermde afnemers 20% extra premie
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass.
 • De som van de individuele premies en de EPC-labelpremie kan nooit hoger zijn dan de bijhorende factuurbedragen.

Premies voor nieuwbouwwoningen

2021

Bouwaanvraag vóór 01/01/2010

 • ≤E80 voor woningen: 400 euro + 30 euro x (E80 - Epeil van de woning)
 • ≤E80 voor appartementen: 200 euro + 10 euro x (E80 - Epeil van de wooneenheid)

 • ≤E60 voor woningen: 1000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning)
 • ≤E60 voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid)

 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2010 tot 31/12/2011

 • ≤E60 voor woningen: 1000 euro + 40 euro x (E60 - Epeil van de woning)
 • ≤E60 voor appartementen: 400 euro + 20 euro x (E60 - Epeil van de wooneenheid)

 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 tot 31/12/2013

 • ≤E50 tem E41 voor woningen: 1400 euro + 40 euro x (E50 - Epeil van de woning)
 • ≤E50 tem E41 voor appartementen: 600 euro + 20 euro x (E50 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2014 tot 31/12/2014

 • ≤E40 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E40 - Epeil van de woning)
 • ≤E40 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E40 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2015 tot 31/12/2015

 • ≤E30 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E30 - Epeil van de woning)
 • ≤E30 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E30 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvraag vanaf 01/01/2016 tot 31/12/2016

 • ≤E20 voor woningen: 1800 euro + 50 euro x (E20 - Epeil van de woning)
 • ≤E20 voor appartementen: 800 euro + 30 euro x (E20 - Epeil van de wooneenheid)

Bouwaanvragen vanaf 01/01/2017 komen niet meer in aanmerking voor de energiepremies.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact