Premies Eandis energiebesparende maatregelen

Financiële ondersteuning aan particulieren voor energiebesparende investeringen aan bestaande woningen.

Voorwaarden

 • Bewoner of eigenaar zijn van de woning of de huurwoning.
 • Bestaande woningen moeten op 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet.
 • Nieuwbouwwoningen moeten aan minimale E-peilnormen voldoen.

Procedure

De premieaanvraag voor bestaande woningen moet ingediend zijn uiterlijk 12 maanden na factuurdatum.

De premieaanvraag voor nieuwbouwwoningen moet ingediend zijn uiterlijk 12 maanden na afgifte van het energieprestatiecertificaat.

Het aanvraagformulier is beschikbaar bij het Wooninfopunt en op www.eandis.be

Meebrengen

Offertes en facturen van de werken.

Bedrag

Voor bestaande woningen

Dakisolatie via aannemer

2018

 • 6 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers: 10,5 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)

Dakisolatie doe-het-zelf

2018

 • 3 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers: 5,25 euro/m² (rd-waarde minstens 4,5 m²k/w)

Na-isolatie bestaande buitenmuur aan buitenzijde via aannemer

2018

 • 15 euro/m² (rd-waarde minstens 3,0 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50 % extra premie

Na-isolatie bestaande spouwmuur via aannemer

2018

 • 5 euro/m² (conform sts 71-1)
 • Voor beschermde afnemers 50 % extra premie

Nieuw geplaatste isolatie bestaande buitenmuur via binnenzijde aannemer

2018

 • 15 euro/m² (rd-waarde minstens 2,0 m² k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50 % extra premie

Vloerisolatie via aannemer

2018

 • 6 euro/m² (rd minstens 2 m²k/w)
 • Voor beschermde afnemers 50 % extra premie

Hoogrendementsbeglazing via aannemer

2018

 • Bij vervanging enkel of dubbel glas: 10 euro/m² (u-waarde max. 1,1 w/m²k)
 • Voor beschermde afnemers 56 euro/m² (u-waarde max. 1,1 w/m²k), maximum 40 % van de factuur.

Warmtepomp via aannemer*

2018

 • Geothermische warmetepomp 4.000 euro
 • Lucht-waterwarmtepomp 1.500 euro
 • Hybride lucht-waterwarmetepomp 800 euro
 • Lucht-luchtwarmtepomp 300 euro

Telkens per woning of wooneenheid en telkens max. 40 % van de factuur.

 • Aannemer beschikt over certificaat van bekwaamheid
 • Verdubbeling van de premie mogelijk indien geplaatst ter vervanging van elektrische verwarming of in een gebied waar geen aardgasnet ligt. Beide verdubbelingen niet cumuleerbaar.
 • Voor beschermde afnemers 20 % extra premie

Zonneboiler via aannemer*

2018

 • 550 euro per m², max. 2.750 euro per woning of wooneenheid, max. 40 % factuur
 • Aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid
 • Voor beschermde afnemers 20 % extra premie

Condensatieketel voor beschermde klanten via aannemer

2018

 • 1.800 euro, max. 40 % van de factuur

Totaalrenovatiebonus

2018

 • Te activeren voor eindfacturen vanaf 01-01-2017
 • 1 voucher per woning of wooneenheid
 • Binnen een periode van 5 jaar na eerste geactiveerde eindfactuur, minstens 3 nieuwe investeringen uitvoeren uit volgende lijst (de investering die zorgde voor de activatie meegeteld):
 1. dak- of zoldervloerisolatie >= 30 m²;
 2. spouw, buitenisolatie of binnenisolatie >= 30 m²;
 3. vloerisolatie >= 30 m²;
 4. nieuwe beglazing >= 5 m²;
 5. zonneboiler;
 6. warmtepomp;
 7. ventilatiesysteem:
  • supplement in woningen na 3 investeringen: 1.250 euro;
  • na 4: 1.750 euro in totaal;
  • na 5 en opmaak EPC: 2.750 euro in totaal;
  • na 6: 3.750 euro in totaal;
  • na 7: 4.750 euro in totaal;
  • algemene voorwaarde: de volledige woning moet geïsoleerd zijn per maatregel conform eisen voor het krijgen van de premie;
  • in appartementen: 50 % van deze supplementen.

* De premie voor zonneboiler en warmtepomp is geldig bij woningen aangesloten op het elektriciteitsnet voor 01-01-2014 of met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor 01-01-2014.

Voor beschermde afnemers worden de premies met 50 % verhoogd (behalve de premie voor een condensatieketel).

Premies voor nieuwbouwwoningen

Bouwaanvraag vanaf 1 januari '16 tot 30 juni '16

2018

 • ≤ E30 nieuwbouwwoning: 1.800 euro + 50 euro/punt < E20
 • ≤ E30 nieuwbouwappartement: 800 euro + 30 euro/punt < E20

Geen premie E-peil voor woningen met een bouwaanvraag vanaf 01-01-2017

Bouwaanvraag vanaf 1 januari '15 tot 31 december '15

2018

 • ≤ E30 nieuwbouwwoning: 1.800 euro + 50 euro/punt < E30
 • ≤ E30 nieuwbouwappartement: 800 euro + 30 euro/punt < E30

Bouwaanvraag vanaf 1 januari ‘14 tot 31 december '14

2018

 • ≤ E40 nieuwbouwwoning: 1.800 euro + 50 euro/punt < E40
 • ≤ E40 nieuwbouwappartement: 800 euro + 30 euro/punt < E40

Bouwaanvraag vanaf 1 januari ’12 tot 31 december ‘13

2018

 • ≤ E50 nieuwbouwwoning: 1.400 euro + 40 euro/punt < E50
 • ≤ E40 nieuwbouwwoning: 1.800 euro + 50 euro/punt < E40
 • ≤ E50 nieuwbouwappartement: 600 euro + 20 euro/punt < E50
 • ≤ E40 nieuwbouwappartement: 800 euro + 30 euro/punt < E40

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag voor E-peil met 20 % verhoogd.

Deze premie dient aangevraagd te worden binnen het jaar na de datum van het energieprestatiecertificaat.

Contact