Sociale media stad Tienen

Volg de berichtgeving van de stad Tienen via de sociale media:

Facebook

Stad Tienen: www.facebook.com/stadtienen

Academie Regio Tienen: www.facebook.com/academieregiotienen

Bibliotheek: www.facebook.com/bibliotheektienen 

CC De Kruisboog: www.facebook.com/dekruisboog

IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout: www.facebook.com/bestwonentussenzoetenzout/

 

Groepen

Stadsbeiaard Tienen: www.facebook.com/groups/stadsbeiaardtienen

Instagram

Stad Tienen: www.instagram.com/stadtienen

Bibliotheek: www.instagram.com/bibtienen

Academie Regio Tienen: www.instagram.com/academieregiotienen

Cultuurcentrum De Kruisboog: www.instagram.com/ccdekruisboog

 

LinkedIn

Stad Tienen: www.linkedin.com/company/stadtienen

  

YouTube

Stad Tienen: www.youtube.com/channel/UCaR_sUa849aYIMzcNkkKLYQ

Academie Regio Tienen: www.youtube.com/channel/UCsNp3UESUUV8UJt2qjvcijA

Contact