Sluikstorten

SluikstortSluikafval kost de stad jaarlijks handenvol geld en wordt dan ook streng aangepakt door middel van een  belasting op het weghalen en verwijderen van goederen en afvalstoffen, gestort of achtergelaten op daartoe niet voorziene plaatsen of tijdstippen, op niet-reglementaire wijze of in niet-reglementaire recipiënten (of kortweg: belasting op sluikstorten). Naast de leden van de lokale politie kunnen ook beëdigde ambtenaren van de stad vaststellingen doen in het kader van dit belastingreglement. Let wel, het betreft hier geen boete! De vermelde belasting beoogt enkel de opruimingskosten te verhalen op de vervuiler.  

Voor het vervuilen van het openbaar domein door middel van papieren zwerfvuil wordt een belasting opgelegd van 25 euro. Op het vervuilen van het openbaar domein met kleine volumes afvalstoffen (tot 10 liter) of hondenpoep wordt een belasting geheven van 100 euro. Voor afval met een groter volume (10 liter tot 250 liter) zoals huisvuilzakken en autobanden, is dit 200 euro. Voor grotere volumes (grof huisvuil, huisraad, boomstronken, autowrakken, enz.) werd een minimumbedrag van 375 euro vastgelegd.

Daarnaast wordt er ook een belasting geheven op:

  • het aanbrengen van graffiti, zelfklevers of aanplakkingen op straatmeubilair, signalisatie, schuilhuisjes en stadseigendommen;
  • niet-reglementair aangebrachte plakkaten of aanplakkingen;
  • het aanbrengen van flyers op geparkeerde voertuigen;
  • het vervuilen van openbaar domein door (landbouw)voertuigen en grondwerken.

Sluikstorters riskeren daarbovenop een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

 

Contact