Veilig met vakantie

SlippersWees discreet

 • Laat geen afwezigheidsbericht achter op je deur.
 • Stop thuisleveringen van de bakker of de melkboer.
 • Maak geen vermelding van je afwezigheidsbericht op je antwoordapparaat en schakel indien mogelijk je telefoon door naar je gsm of een ander toestel.
 • Werk met tijdschakelaars voor de verlichting.
 • Laat beplanting onderhouden en zichtbare grasperken maaien.
 • Licht vertrouwenspersonen in over de periode dat je afwezig bent.
 • Vraag hen om de brievenbus leeg te maken en af en toe de rolluiken op te laten.
 • Trek niet de aandacht wanneer je vertrekt.
 • Breng je gegevens niet aan op je bagage, maar liever aan de binnenkant.

Bescherm je goederen

 • Verberg aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen goederen: gsm, videomateriaal, laptop ...
 • Berg waardevolle goederen (geld, juwelen ...) op in een kluis of bij een bank.
 • Noteer de serienummers van waardevolle goederen.

Checklist vakantie

De sleutels

 • Sluit de ramen en deuren van je huis, garage en tuinhuisje. 
 • Sluit roosters en hekken met een kettingslot.
 • Laat sleutels niet op sloten steken.
 • Bewaar sleutels buiten het zicht.
 • Geef de huissleutels en sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon of neem ze mee.
 • Vermeld je gegevens niet op sleutelhangers.
 • Doe niet-gebruikte voertuigen op slot.
 • Maak tweewielers vast met een hangslot aan een vastzittend voorwerp.
 • Controleer de bescherming van toegangen: ramen, deuren, keldergaten, koepels en dakvensters.
 • Bewaar je ladders en tuingereedschap binnenshuis, laat het niet buiten rondslingeren.
 • Activeer altijd je alarmsysteem.
 • Informeer de contactpersonen over de procedure bij een alarmcentrale wanneer je vertrekt.

De lokale politie

 • Breng de lokale politie op de hoogte van periodes van langdurige afwezigheid.

De verzekeringspolis 'brand en diefstal'

 • Controleer de geldigheid van je brand- en diefstalverzekering.

Brand

De risicoproducten

 • Vermijd het opslaan van brandbare vloeistoffen of bewaar ze op een veilige plaats.
 • Bewaar doeken die met brandbare producten doordrenkt zijn in een hermetisch afgesloten recipiënt.
 • Berg spuitbussen op buiten bereik van zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.

De branddetectie-installatie

 • Test de branddetectoren.
 • Vervang de batterijen indien nodig.

De elektrische installatie

 • Schakel alle elektrische apparaten uit, met uitzondering van ijskast en diepvriezer.
 • Doof alle lampen zonder tijdschakelaar.
 • Vermijd alle brandbare materialen in de nabijheid van deze lampen.

De verwarmingsinstallatie

 • Schakel je verwarmingsinstallatie uit in de zomer.
 • Stel, bij vertrek in de winter, de temperatuur van de verwarming lager in.
 • Plaats alle brandbare materialen op voldoende afstand van warmtebronnen.

De apparaten op gas, mazout of petroleum

 • Sluit de toevoer van al deze apparaten af: boiler, gasfles, gasfornuis, enz.

Contact