Huwelijk

HuwelijkHet burgerlijk huwelijk wordt voltrokken in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten ingeschreven is. De aangifte kan ten vroegste zes maanden en veertien dagen voor het huwelijk opgemaakt worden. Je kan ten vroegste huwen veertien dagen na de aangifte.

Huwelijken worden aaneensluitend ingepland volgens het eerste ingeschreven huwelijk op de betreffende dag.

Er worden in Tienen huwelijken voltrokken op:

 • dinsdagavond van 19.00 tot 19.30 uur,
 • op vrijdagnamiddag van 13.00 tot 15.30 uur
 • op zaterdagvoormiddag van 10.30 tot 12.30 uur

Je kan niet huwen op zon- en feestdagen.

Neem contact op met de dienst burgerzaken om te verifiëren of het huwelijk op de gewenste dag kan plaatsvinden, vooraleer je een zaal vastlegt en andere voorbereidingen voor het huwelijk treft.

Voorwaarden

Minstens één van beide partners moet ingeschreven zijn in Tienen. De aangifte moet gebeuren door beide partners samen. Indien slechts één partner de aangifte doet, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner en een kopie van de identiteitskaart van de afwezige.

Procedure

Wanneer een huwelijkscontract wordt afgesloten, is het volgens de nieuwe regelgeving niet meer nodig om hiervan een attest van de notaris te bezorgen aan de dienst burgerzaken.

Omdat steeds meer koppels enkel voor de wet trouwen, is het mogelijk om een persoonlijke toets aan het huwelijk te geven. Ook de 'Tiense blauwe loper' wordt uitgerold.

De huwelijkskandidaten kunnen kiezen uit een korte ceremonie van 15 minuten of een langere ceremonie van 30 minuten. Bij de langere ceremonie krijgen de huwelijkskandidaten de mogelijkheid om een eigen tekst of muziek in te brengen.

De teksten en/of muziek die de huwelijkskandidaten willen gebruiken, moeten twee weken voor de huwelijksdatum bezorgd worden aan de dienst burgerzaken in het stadhuis. De totale duurtijd van de teksten en/of muziek bedraagt maximum 15 minuten. De huwelijkskandidaten geven een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van hun eigen inbreng (welke tekst, wie leest de tekst, …). Teksten worden in een duidelijk leesbare (getypte/gedrukte) tekst aangeleverd. De muziek wordt bezorgd op cd of USB-stick. De dienst burgerzaken moet zich akkoord verklaren met de ingediende teksten en/of muziek.

Meebrengen

Bij de aangifte van het huwelijk:

 • identiteitskaart;
 • eventueel originele documenten afgeleverd in het buitenland, indien nodig met legalisatie of apostille en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler;
 • bij langere ceremonies: tekst (in duidelijk leesbare vorm) en/of muziek (op cd of USB-stick).

Woon je allebei in België en zijn beide partners er geboren, dan vraagt de dienst burgerlijke stand zelf de geboorteakte en een bewijs van woonst op.

Bedrag

Korte ceremonie: 50 euro (trouwboekje inbegrepen)
Lange ceremonie: 100 euro (trouwboekje inbegrepen)

Uitzonderingen

 • Trouwkandidaten waarvan minstens één van de twee de Belgische nationaliteit bezit, die in het buitenland verblijven en die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in België, kunnen een aangifte van huwelijk indienen:
  • in de gemeente waar een bloedverwant tot en met de 2de graad is ingeschreven in België. Het dient te gaan om een bloedverwant in de opgaande lijn (vader, moeder, grootvader, grootmoeder), een bloedverwant in de neerdalende lijn (zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter) of een bloedverwant in de zelfde lijn (broer of zus);
  • in de gemeente waar een huwelijkskandidaat het laatst was ingeschreven in België;
  • in de geboorteplaats in België;
  • in de stad Brussel indien de overige mogelijkheden niet kunnen worden ingeroepen
 • Als één of geen van de toekomstige echtgenoten niet de Belgische nationaliteit bezit, gelden er speciale formaliteiten.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek. 

Maak een afspraak

Contact