Kind met specifieke zorgbehoefte - Inclusieve kinderopvang

Sommige kinderen hebben een specifieke zorgbehoefte. Ze hebben door medische of psychosociale problemen meer intensieve zorgen nodig. Inclusieve kinderopvang is de opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen met kinderen zonder specifieke zorgbehoefte.

Je gemeente of OCMW zorgt er voor dat ouders informatie krijgen over het aanbod aan kinderopvang. Ze worden hierin ondersteund door het Lokaal Overleg Kinderopvang. 

Procedure

Je kan je vraag naar opvang aan elke opvangvoorziening stellen. Heel wat opvangvoorzieningen hebben reeds ervaring met de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften of willen hier rond bijleren. Samen bekijk je dan hoe de opvang van je kind met specifieke zorgbehoefte mogelijk wordt.

Om opvang voor je kind met een specifieke zorgbehoefte te vinden, kan je ook terecht bij een Centrum inclusieve kinderopvang. Dit centrum vangt zelf kinderen op of kan je in contact brengen met andere opvangvoorzieningen in de zorgregio die inclusieve kinderopvang aanbieden. Deze andere opvangvoorzieningen kunnen hiervoor door het Centrum inclusieve kinderopvang ondersteund worden.

Contact