Opvang zieke kinderen

KindjeIs jouw kind ziek, dan kan het niet terecht in de kinderopvang. In dit geval kan je  eventueel een beroep doen op thuisoppas voor zieke kinderen bij andere diensten zoals mutualiteiten, diensten thuishulp, …

Hiervoor informeer je best bij de desbetreffende diensten of zij al dan niet thuisoppas  aanbieden en onder welke voorwaarden.