Erkenning

Bij de erkenning van een kind verklaar je de afstamming tussen vader en/of moeder en het kind. De erkenning kan gebeuren voor de geboorte, bij de geboorteaangifte, of na het opmaken van de geboorteakte.

Voorwaarden

Voor de erkenning door de vader/meemoeder is de toestemming (aanwezigheid) vereist van:

  • de moeder: bij erkenning meemoeder voor de geboorte of erkenning van een kind jonger dan 12 jaar;
  • de moeder en het kind: vanaf de leeftijd van 12 jaar tot 18 jaar;
  • het kind: vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Procedure

De erkenner moet zich samen met de personen van wie de toestemming vereist is, aanmelden bij de dienst burgerzaken. De dienst burgerzaken maakt een erkenningsakte op. Bij erkenning na de geboorte behoudt het kind zijn naam of kan de naam naar die van de erkenner gewijzigd worden.

Meebrengen

De identiteitskaart/paspoort/verblijfskaart van alle betrokkenen.

Bij erkenning:

  • voor de geboorte: een origineel attest van de gynaecoloog/vroedvrouw met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • na de geboorte: een recente geboorteakte van het te erkennen kind, indien het niet in Tienen geboren is.

Bedrag

Gratis.

Regelgeving

Burgerlijk Wetboek.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contact