Elektronische identiteitskaart - eID

Eid met vingerafdrukElke Belg moet vanaf de leeftijd van 12 jaar in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart (eID). Ben je 15 jaar of ouder, dan ben je verplicht de kaart altijd op zak te hebben.

Een identiteitskaart bevat gegevens over wie je bent. Je naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum worden zichtbaar op de kaart vermeld. Het adres wordt elektronisch opgeslagen en is dus niet zichtbaar. Zo moet er bij verhuis geen nieuwe kaart afgeleverd worden, maar wordt het adres bij de dienst burgerzaken via een kaartlezer met de PIN-code veranderd.

Dankzij de integratie van nieuwe technologieën is de elektronische identiteitskaart zeer goed beveiligd en moeilijk te vervalsen. Het is een geldig reisdocument in alle lidstaten van de Europese Unie.

Je identiteitskaart is  voorzien van een microchip. Bij de kaart ontvang je twee geheime codes. Je kan de kaart ook gebruiken om elektronische formulieren op te vragen of in te vullen via elektronische loketten op websites van overheden of diensten (met kaartlezer).

Procedure

 • Je krijgt een oproepingskaart van de dienst burgerzaken om je binnen een bepaalde termijn met een recente foto persoonlijk aan te melden in het stadhuis.
 • Na ondertekening van het basisdocument in het stadhuis, stuurt de dienst  burgerzaken de aanvraag door naar de firma die instaat voor het aanmaken van de identiteitskaart. Je kan cash of met bancontact betalen.
 • Na twee tot drie weken ontvang je een officiële brief met vermelding van je persoonlijke code (PIN- en PUK-code). Je kaart ligt klaar aan de snelbalie in het stadhuis en je mag deze gaan afhalen (hiervoor heb je geen afspraak nodig!). Ze moet enkel nog geactiveerd worden met je geheime code. Zorg er dus voor dat je de PIN- en PUK-code bij de hand hebt.
 • Als je dringend een eID nodig hebt, kan je een spoedprocedure vragen. Bij het indienen van de aanvraag voor 15.00 uur, ontvang je de nieuwe identiteitskaart binnen de twee werkdagen. De prijs ligt  hoger omdat je het transport van de kaart moet betalen.

De kaarten die uitgereikt werden na 1 april '14 zijn 10 jaar geldig. Voor 75-jarigen is dat 30 jaar.

Wanneer je de PIN- en PUK-code van je elektronische identiteitskaart niet ontvangen hebt, kan je bij de dienst burgerzaken gratis een herafdruk vragen. Als je ze echter niet meer terugvindt nadat  je kaart al geactiveerd is, kan je tegen betaling een duplicaat vragen van je PIN- en PUK-code.

Meebrengen

Bij aanvraag:

 • een recente, gelijkende pasfoto met witte achtergrond (niet dezelfde pasfoto als op de vorige identiteitskaart!). Je vindt meer info over de kwaliteitseisen van deze foto op www.tienen.be/voorschriften-pasfoto. In het stadhuis is een fotocabine aanwezig.

Bij afhaling:

 • de PIN- en PUK-code die je per post ontvangen hebt;
 • je oude identiteitskaart of vervangend attest;
 • eventuele voorlopige identiteitskaart.

Bedrag

 • Normale procedure: 29,10 euro
 • Spoedprocedure (dag +1): 146,40 euro
 • Spoedprocedure met levering bij FOD Binnenlandse Zaken: 183,30 euro

Uitzonderingen

Voor sommige mensen is het moeilijk om zich persoonlijk te melden in het stadhuis voor het aanvragen van de identiteitskaart. In dat geval wordt een huisbezoek georganiseerd. Contacteer de dienst om een afspraak te maken. 

Maak een afspraak

Contact