Richtlijnenkader voorgevelisolatie

Het college van burgemeester en schepenen heeft een richtlijnenkader goedgekeurd voor de plaatsing van voorgevelisolatie.

Dit richtlijnenkader bevat een algemeen principe m.b.t. de dikte van de isolatie (inclusief afwerking) en een aantal criteria waaraan een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanbrengen van voorgevelisolatie bij een bestaand gebouw zal worden afgetoetst.

Er wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  • toegankelijkheid en voetgangersverkeer;
  • technische voorwaarden;
  • erfgoedwaarde;
  • kwaliteit van het straatbeeld;
  • overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

Aanvragen voor de plaatsing van voorgevelisolatie zullen aan de hand van dit richtlijnenkader worden beoordeeld.

Contact