Adresverandering buiten de gemeente

Verhuis je naar een andere gemeente, dan moet de aangifte gebeuren in de gemeente waar je gaat wonen.

Voorwaarden

Op het moment van de aanvraag moet je al werkelijk op het adres verblijven.

De aangifte kan gebeuren door de referentiepersoon of een meerderjarig gezinslid.

Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Procedure

  • Je moet aangifte doen bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar je gaat wonen, binnen de 8 werkdagen nadat de woning effectief betrokken werd.
  • De wijkinspecteur van de politie controleert de aangifte.
  • Na deze vaststelling krijg je van de wijkinspecteur een uitnodiging om je opnieuw aan te melden bij de dienst burgerzaken om het adres op je elektronische identiteitskaart te laten aanpassen. Dit gebeurt aan de hand van je pin- en pukcode.
  • Je adres wordt ook aangepast in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Meebrengen

De identiteitskaart van de persoon of personen die een adreswijziging aanvragen. 

Na het bezoek van de wijkinspecteur breng je voor alle gezinsleden die mee verhuizen volgende documenten mee:

  • de identiteitskaart of verblijfskaart
  • de pin- en pukcode;
  • het trouwboekje;
  • het inschrijvingsbewijs van de wagen(s).

Bedrag

Gratis. 

Regelgeving

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

Contact