Stedenbouwkundige inlichtingen

Wanneer je een woning koopt of verkoopt, heb je informatie nodig die je dient aan te vragen aan de stad. Vaak is het de notaris of het immobiliënkantoor die deze stedenbouwkundige inlichtingen voor jou aanvraagt, maar ook als eigenaar kan je deze aanvraag indienen.

Procedure

Dien je aanvraag in via het digitale formulier.

De stad Tienen beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister.

De volgende documenten kunnen aangevraagd worden:

Bedrag

Uittreksel uit plannenregister: 75 euro per perceel.
Uittreksel uit vergunningenregister: 75 euro per perceel.
Stedenbouwkundige inlichtingen (omvat een uittreksel uit plannenregister, uittreksel uit het vergunningenregister en bijkomende informatie betreffende milieu en natuur, huisvesting en economie): 150 euro per perceel.
Stedenbouwkundige inlichtingen aangrenzende percelen: 50 euro per perceel.

Contact