Stedenbouwkundige inlichtingen

Wanneer je een woning koopt of verkoopt, heb je informatie nodig die je dient aan te vragen aan de stad. Vaak is het de notaris of het immobiliënkantoor die deze stedenbouwkundige inlichtingen voor jou aanvraagt, maar ook als eigenaar kan je deze aanvraag indienen.

Procedure

Dien je aanvraag in via het digitale formulier.

Vanaf 01/09/2020 wijzigt het aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen.

Vanaf dan is het mogelijk om het volgende aan te vragen:

  • een uittreksel uit het plannenregister;
  • een uittreksel uit het vergunningenregister;
  • stedenbouwkundige inlichtingen (omvat een uittreksel uit plannenregister, uittreksel uit het vergunningenregister en bijkomende informatie betreffende milieu en natuur, huisvesting en economie).

Bedrag

Stedenbouwkundige inlichtingen: 150 euro per perceel.
Stedenbouwkundige inlichtingen aangrenzende percelen: 50 euro per perceel.

Online aanvragen

Contact