Afwijking geluidsnorm muziek

Wens je bij een evenement het wettelijk toegelaten maximale geluidsniveau van 85 dB(A) te overschrijden bij de organisatie van een evenement, dan dien je hiervoor toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer het gewenste maximumvolume luider is dan 95 dB (A), maar lager dan 100 dB(A) ben je als organisator wettelijk verplicht om gratis oordopjes aan te bieden aan de bezoekers. Voor organisatoren van fuiven zijn deze aan inkoopprijs verkrijgbaar bij de jeugddienst. Je kan ook een meet- en/of registreersysteem ontlenen bij de jeugddienst.

Procedure

Een afwijking van de geluidsnorm kan aangevraagd worden via het elektronisch of pdf-aanvraagformulier voor het vragen van toelating voor evenementen.

Bedrag

Gratis.

Contact