Openbaarheid van bestuur

Wettelijk heeft iedere burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken en er een afschrift van te vragen. De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Procedure

Wil je een besluit inkijken of er een afschrift van ontvangen, dan moet je dit schriftelijk aanvragen. Je kan je aanvraag per brief (stad Tienen, Grote Markt 27 - 3300 Tienen), per e-mail naar (secretariaat@tienen.be) of via het digitaal aanvraagformulier indienen.  In de aanvraag moet je duidelijk volgende zaken vermelden: 

  1. je naam en adres (als je de aanvraag indient voor een andere persoon, moet je ook de identiteitsgegevens van die persoon vermelden); 
  2. welk besluit je graag wil inzien of van welk besluit je een afschrift wil krijgen; 
  3. Hoe je de gevraagde informatie wil ontvangen (mail of post). 

 

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

De vraag kan afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is;
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd.

Wanneer je openbaarheidsverzoek (al dan niet gedeeltelijk) wordt ingewilligd, betekent dit niet dat je toestemming hebt om deze informatie te gaan hergebruiken.

Regelgeving

  • Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad 1 juli 2004).
  • Decreet Lokaal bestuur 22 december 2017 (Belgisch Staatsblad 15 februari 2018).
Online aanvragen

Contact