Meldpunt wegen

GoossensvestVia het meldpunt wegen kunnen weggebruikers gebreken aan de weginfrastructuur (bv. betreffende de toestand van de weg en fietspaden, de signalisatie, de openbare verlichting, hindernissen op de weg, gevaarlijke situaties, enz.) signaleren. Elke melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder.

Burgers die een melding telefonisch wensen door te geven, kunnen dit elke werkdag tijdens de kantooruren via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid.