Meldpunt wegen

GoossensvestVia het meldpunt wegen kunnen weggebruikers gebreken aan de weginfrastructuur (bv. betreffende de toestand van de weg, de signalisatie, de openbare verlichting, hindernissen op de weg, gevaarlijke situaties, enz.) signaleren. Elke melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder.

Personen die niet over internet beschikken, kunnen terecht bij de Vlaamse Wegentelefoon, tijdens de kantooruren bereikbaar op het gratis nummer 0800 12 266.

Contact