Bestuurderspas voor taxi's

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht je statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Deze verplichting is van toepassing sinds 1 juli 2020 en geldt voor elke chauffeur onder de nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer én voor elke taxi- als VVB-chauffeur. De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Voorwaarden

 • Je hebt minstens 2 jaar een rijbewijs.
 • Je spreekt Nederlands (minstens taalniveau B1).
 • Je woont in Tienen.

Procedure

Je dient bij voorkeur digitaal een aanvraag in via de applicatie Centaurus2020.

Je kan ook een aanvraag op papier indienen via het aanvraagformulier. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en de documenten per aangetekend schrijven of e-mail aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Haal je bestuurderspas ten laatste drie maanden na de toekennig op. Als je dit niet tijdig doet, vervalt de bestuurderspas.

Meebrengen

 • Kopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Kopie van je rijbewijs met geldige medische keuring (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel uit het strafregister voor taxi-chauffeurs (model 596.1-28), minder dan 3 maanden oud.
 • Een van deze bewijzen van taalkennis:
  • Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs
  • Attest niveau B1 of 2.1
  • Bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2 met verklaring op eer dat je binnen de 2 jaar niveau B1 behaalt.
 • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt: een bewijs van toelating om in België te werken.
 • Als je personen met een rolstoel gaat vervoeren: een bewijs dat je beschikt over de nodige kennis.

Bedrag

Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je een eenmalige retributie die jaarlijks geïndexeerd wordt. Het bedrag kan je teruvinden op de website van Vlaanderen.