Bestuurderspas voor taxi's

Je moet als taxichauffeur in het Vlaams gewest, ongeacht je statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Deze bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 21 jaar oud.

  • Je bent in het bezit van een rijbewijs met een geldige medische keuring.

  • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden (zie art.25 van het uitvoeringsbesluit) en levert daarvoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 af dat minder dan 3 maanden oud is.

  • Je hebt een attest kennis Nederlands van niveau B1 (richtgraad 2.2.).

  • Je hebt de toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België.

  • Je hebt een bewijs dat je de nodige kennis hebt om personen met een rolstoel te vervoeren.
    Het vervoeren van personen in een rolstoel is optioneel. Dit kan je zelf bepalen op het moment van jouw aanvraag. 

Procedure

Je dient bij voorkeur digitaal een aanvraag in via de applicatie Centaurus2020.

Je kan ook een aanvraag op papier indienen via het aanvraagformulier. Bezorg het ingevulde aanvraagformulier en de documenten per aangetekend schrijven of e-mail aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

De bestuurderspas moet binnen de 3 maanden na het toekennen er van opgehaald zijn. Zo niet, vervalt deze en dient u een nieuwe aan te vragen indien gewenst.

Bedrag

De aanvraag voor de bestuurderspas is kosteloos.

Bij de afhaling van de bestuurderspas, alvorens de afgifte, dient u éénmalig de hieraan verbonden retributie te betalen.

Dit bedrag worden jaarlijks geïndexeerd.