Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan Tienen werd op 29 oktober '20 door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit plan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit.  

Mobiliteitsplan
Bijlage mobiliteitsplan - Kaarten 1 tot 5
Bijlage mobiliteitsplan - Kaarten 6 tot 11

Fietsbeleidsplan
Bijlage fietsbeleidsplan - Kaarten

 

Bereikbaarheidsplan

In het mobiliteitsplan worden 75 acties naar voren geschoven om de mobiliteit in de stad vorm te geven. Eentje daarvan is de opmaak van een bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum. Dit kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan 2020-2025 voor het ontwikkelen van een mobiliteitsbeleid waarin verkeersveiligheid- en leefbaarheid centraal staan.

De komende maanden zal de stad haar inwoners, bezoekers en andere relevante partijen intensief betrekken om het plan samen verder vorm te geven. Het bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum is één van de concrete acties en wordt gezien als teamwerk tussen de stad, het studiebureau, handelaars en verenigingen, scholen en de burgers.

knop online bevraging

Contact