Vergunning uitbaten taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst moet je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Het gaat om een vergunning die geldig is in heel Vlaanderen voor een periode van 5 jaar.
De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar. Per exploitant (KBO-nummer) wordt maar één vergunning afgeleverd, met vermelding van het aantal voertuigen.

Er is sprake van een taxidienst wanneer je een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Met het nieuwe taxidecreet, dat van kracht is sinds 1 januari 2020, heeft de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer betrekking op vier exploitatievormen:

 • Straattaxi
 • Standplaatstaxi
 • Ceremonievervoer
 • Openbaar vervoer (OV) taxi.

Procedure

Je dient je aanvraag bij voorkeur digitaal in via de applicatie Centaurus2020

Je kan ook een aanvraag indienen met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier dient per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs, bezorgd te worden aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

De volgende documenten dienen uiterlijk vóór de opmaak van de vergunningskaarten aangeleverd te worden:

 • Kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart), de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming, het kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs).
 • Minstens één van de volgende documenten:
  • de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit, als het voertuig uitgerust is met een taximeter
  • de gegevens over het type en de werking van de apparatuur waarmee ritten worden besteld en geregistreerd

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Bedrag

De vergunning individueel bezoldigd personenvervoer wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van:

 • 350 euro per vergund voertuig of
 • 250 euro per vergund voertuig dat beantwoordt aan de emissienormen die vanaf 01/01/2025 van toepassing is. 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Contact