Vergunning uitbaten taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst moet je in het bezit zijn van een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig. Het gaat om een vergunning die persoonlijk en onoverdraagbaar in heel Vlaanderen (niet in Brussel), gedurende maximum 5 jaar.

Er is sprake van een taxidienst wanneer je een onderneming uitbaat die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Met het nieuwe taxidecreet, dat van kracht is sinds 1 januari 2020, kan je met 1 unieke vergunning 4 verschillende exploitatievormen aanbieden aan de klant. Uiteraard rekening houdend met de specifieke voorwaarden per exploitatievorm

Procedure

Je dient je aanvraag bij voorkeur digitaal in via de applicatie Centaurus2020

Je kan ook een aanvraag indienen met het aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier dient per brief, aangetekend schrijven of e-mail, telkens met ontvangstbewijs, bezorgd te worden aan het gemeentebestuur, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen.

Jouw aanvraag tot het bekomen van de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer is pas volledig als alle onderstaande documenten bij de aanvraag gevoegd zijn.

Zolang de aanvraag niet volledig is, kan de aanvraag niet beoordeeld worden en dus ook niet tot het afleveren van een vergunning leiden.

Documenten voor de uitbater van de taxidienst:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel strafregister model 596.1-27
 • attest fiscale lasten
 • bewijsstuk naleving sociale lasten

Documenten voor het taxivoertuig:

 • bewijsstuk terbeschikkingstelling voertuig
 • eenvormigheidsattest
 • inschrijvingsbewijs
 • kopie van het verzekeringsbewijs
 • origineel exemplaar van de dienststaat en vervoerbewijs van een testrit
 • technische keuring
 • verzekeringspolis(sen) van de voertuigen

De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen.

Bedrag

De aanvraag voor de vergunning individueel bezoldigd personenvervoer is kosteloos.

Uitgereikte vergunningen leiden tot een jaarlijkse retributie van 350 euro per vergund voertuig, maar voor zero-emissie voertuigen heeft de Vlaamse Regering dit basisbedrag naar beneden gedifferentieerd tot minimaal 250 euro. 

Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

De vergunninghouder is de eerste jaarlijkse retributie verschuldigd op het ogenblik van de afgifte van de vergunning en nadien telkens op 1 januari van het kalenderjaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning werd afgegeven. De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met een of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een retributieteruggave.

 

Contact