Inventaris leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

De stad houdt een inventaris bij van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen op het grondgebied van Tienen. Bedrijfsgebouwen zijn bebouwde onroerend goederen gelegen op bedrijfsruimten met een minimale oppervlakte van 5 aren waar de economische activiteit eigen aan het bedrijf werd, wordt of zal worden uitgeoefend.

Leegstaand bedrijfsgebouw

  • Een bedrijfsgebouw wordt beschouwd als leegstaand vanaf het ogenblik dat meer dan 50 procent van de totale vloeroppervlakte van het bedrijfsgebouw niet effectief gebruikt wordt in overeenstemming met de bestemming.
  • Een nieuwbouwbedrijfsgebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer het vijf jaar na de datum van de aflevering van de omgevingsvergunning voor de oprichting ervan, wind- en waterdicht is, maar nog niet effectief in gebruik is in overeenstemming met de bestemming ervan.
  • Een bedrijfsgebouw wordt als leegstaand beschouwd indien wederrechtelijk een constructie is aangebracht die de ramen, deuren of gevel afsluit.

Verwaarloosd bedrijfsgebouw

  • Een bedrijfsgebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer de constructie(s) aan de structuur uitgesproken gebreken van algemene of beperkte omvang vertoont. Dit houdt niet-limitatief gebreken in aan onder andere de gevels, de structurele elementen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten, schoorstenen, trappen of liften.
  • Een bedrijfsgebouw wordt eveneens als verwaarloosd beschouwd indien het uitzonderlijk lang onafgewerkt blijft, met name indien het na drie jaar na de start der uitvoering van de vergunning, het afleveren van de vergunning nog niet water- en winddicht is.

De inventarisatie gebeurt in uitvoering van het belastingreglement op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten.

Regelgeving

Belastingreglement op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen op bedrijfsruimten (GR 17-12-2020)

Contact