Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijven

De Vlaamse overheid heft een belasting op bedrijfsruimten van minimum 5 are die leegstaan of verwaarloosd worden. Elke gemeente stelt ieder kalenderjaar een lijst op van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten gelegen op haar grondgebied.

Wanneer leegstand?

  • Wanneer 50 % van de totale vloeroppervlakte van een bedrijf niet benuttigd wordt. De nuttige vloeroppervlakte betekent niet noodzakelijk de perceeloppervlakte. Een bedrijfsruimte kan verschillende verdiepingen hebben.
  • Bedrijfsruimten die leeg staan in functie van te huur, te koop, met een bouwvergunning of een bouwaanvraag.
  • Indien de economische activiteit ophoudt met bestaan.

Wanneer verwaarlozing?

  • Algemene verwaarlozing wanneer het gebrek zich spreidt over meer dan de helft van de oppervlakte, lengte of breedte.
  • Beperkte verwaarlozing als het gebrek slaat op de helft of minder dan de helft van de oppervlakte, de lengte of de breedte.
  • Als het gebrek de stabiliteit of de veiligheid in het gedrang brengt.
  • Bedrijfsruimten die met vochtproblemen kampen.

Contact