NEtWerk Tiense ONdernemers - NEWTON

Logo NEWTONContact

newton@tienen.be 

Visie

Het NEtWerk Tiense ONdernemers, kortweg NEWTON, wil een centrale rol spelen in de ondersteuning van ondernemers, het verstrekken van advies aan stadsdiensten en het bevorderen van de beleving van consumenten. Wij geloven dat deze drie doelen nauw met elkaar verbonden zijn en dat het bereiken van een duurzame balans tussen deze drie pijlers van vitaal belang is.

Advies aan de stadsdiensten

De expertise en inzichten van NEWTON kunnen helpen bij het verbeteren van de algemene kwaliteit van het leven in de stad. We zullen werken aan het ontwikkelen van strategieën en oplossingen om de stedelijke omgeving te verbeteren en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Door nauw samen te werken met stadsdiensten, kunnen onze adviezen vertaald worden naar de praktijk.


Ondersteuning ondernemers

Door middel van advies, training en begeleiding helpen we ondernemers bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en capaciteiten. Zo zijn ze beter in staat om succesvolle bedrijven te runnen. Door onze ondernemers te ondersteunen, kunnen we niet alleen de lokale economie stimuleren, maar ook een positieve impact hebben op de werkgelegenheid en de levenskwaliteit in de stad.


Bevorderen beleving consumenten

Het bevorderen van de beleving van consumenten is cruciaal voor het succes van de lokale economie. Met waardevolle inzichten en advies kunnen we de lokale ondernemers helpen bij het ontwikkelen van uitnodigende winkelervaringen en een aantrekkelijke omgeving, die zowel bewoners als bezoekers aantrekt en aanspreekt.


Interesse om aan te sluiten?

Wil je aansluiten bij NEWTON en/of je steentje bijdragen tot een welvarende, bloeiende lokale economie, dan kan je contact opnemen via newton@tienen.be

Waarvoor kan je bij ons terecht?