Directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf Tienen

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Tienen werd opgericht in 2004. De zetel van het bedrijf is gevestigd in het stadhuis. Het AGB heeft als doel de verdere uitbouw, het beheer en eventueel de exploitatie van patrimonium dat de stad daartoe te zijner beschikking heeft gesteld of waarvan het eigenaar is. Momenteel beheert het AGB het stedelijk zwembad De  Blyckaert. Daarnaast staat het AGB in voor het beheer en de exploitatie van  de accommodatie van het sportcentrum Houtemveld. In 2008 heeft de stad Tienen bepaalde rechten en verplichtingen van de samenwerkingsovereenkomst PPS-Kazerne Voorplein overgedragen aan het AGB voor de realisatie van het Arenaproject met o.m. de verbouwing van zaal Manege en de realisatie van het Vrijetijdscentrum.

Tom Roovers

Voorzitter

Tom Roovers (Groen)
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
tom.roovers@tienen.be

 Katrien PartykaKatrien Partyka

Bestuurder-directeur - Burgemeester

Katrien Partyka
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
katrien.partyka@tienen.be

Jos Mombaers

Bestuurder-directeur - Schepen van ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, stadsherwaardering en juridische zaken

Jos Mombaers
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
jos.mombaers@tienen.be

Ingrid Goyens

Bestuurder-directeur - Wnd. secretaris

Ingrid Goyens
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
ingrid.goyens@tienen.be
Ans Aerts

Bestuurder-directeur - Financieel beheerder

Ans Aerts
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
ans.aerts@tienen.be

Liliane Vandegaer

Bestuurder-directeur - Diensthoofd Autonoom Gemeentebedrijf

Liliane Vandegaer
P/a Grote Markt 27 - 3300 Tienen
liliane.vandegaer@tienen.be