Zwerfkatten

ZwerfkatZwerfkatten zijn katten die op straat leven en vaak een schuilplaats zoeken in leegstaande gebouwen, tuinen of boerderijen. Sommige zijn redelijk tam. Dat zijn dan vaak katten die vroeger bij mensen thuis hebben geleefd, maar op straat werden gezet of verloren zijn gelopen. Veel zwerfkatten zijn echter behoorlijk verwilderd en mensenschuw.

Zorg dragen voor zwerfkatten

Als diervriendelijke gemeente probeert de stad Tienen het lot van deze dieren te verbeteren. Zo kunnen bezorgde buurtbewoners die zich om deze dieren willen bekommeren, een voederpas voor zwerfkatten aanvragen. Zij mogen dan onder bepaalde voorwaarden die dieren in hun buurt van voer en water voorzien. Op sommige plaatsen worden ook speciale schuilhokken geplaatst door de stad.

Beperken van de populatie

Een andere belangrijke taak is het beperken van de populatie zwerfkatten op ons grondgebied. Als er te veel zwerfkatten zijn, veroorzaakt dat heel wat problemen:

  • slechte leefomstandigheden voor de dieren zelf (ziektes, honger, vechtpartijen);
  • overlast voor de buurtbewoners (lawaai, uitwerpselen, kapot gekrabde vuilniszakken);
  • gevaar voor de volksgezondheid (overdracht van parasieten);
  • bedreiging van andere wilde dieren (vooral vogels).

Het steriliseren (van kattinnen) of castreren (van katers) is dan ook een belangrijke opdracht. Dat gebeurt steeds in samenwerking met het dierenasiel en een dierenarts. De dieren worden gevangen met speciale kooien, gecontroleerd en gesteriliseerd of gecastreerd en de volgende dag weer vrijgelaten op de plaats waar ze werden gevangen. Ze krijgen ook een knipje in het oor, zodat het duidelijk is dat ze al behandeld zijn.

Meldpunt zwerfkatten

Zitten er bij jou in de buurt ook zwerfkatten waar nog niemand naar omkijkt en die regelmatig jongen hebben? Dan kan je dit doorgeven aan het meldpunt voor zwerfkatten via zwerfkatten@tienen.be. Jouw melding wordt dan doorgegeven aan het dierenasiel.