Voorlopig rijbewijs

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen, dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden. Het voorlopig rijbewijs bestaat in drie modellen, naargelang de categorie waarvoor het geldig is.

Voor categorie B bestaan twee modellen van voorlopig rijbewijs:

 • voorlopig rijbewijs 36 maanden met begeleider vanaf 17 jaar (model 36). Dit model is 36 maanden geldig en niet verlengbaar;
 • voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleider vanaf 18  jaar (model 18), verkrijgbaar indien je minstens 20 uren praktisch onderricht in een erkende rijschool hebt gevolgd. Dit model is 18 maanden geldig en niet verlengbaar.

Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur, …).

Voorwaarden

Je moet je persoonlijk aanbieden.

Voorlopig rijbewijs met begeleider – model 36:

 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar;
 • aanvraag mogelijk vanaf 17 jaar, maar je moet minimum 18 jaar oud zijn op het ogenblik van het praktisch examen;
 • stage: minimum 3 maanden;
 • begeleider: moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (min. 1, max. 2 personen). Indien de begeleider niet woonachtig is in Tienen, dient de controle te gebeuren door de andere gemeente. De begeleider moet minstens 8 jaar  houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hij mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar noch het laatste jaar begeleider geweest zijn voor iemand anders (behalve voor eigen kinderen).

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider – model 18:

 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar;
 • aanvraag mogelijk vanaf 18 jaar;
 • 20 uur praktische lessen gevolgd hebben;
 • stage: minimum 3 maanden.

Overige categorieën

Voor de overige categorieën (uitgezonderd cat. G – landbouwvoertuigen) bestaat een voorlopig rijbewijs met een geldigheidsduur van 12 maanden (model 3). Het is niet verlengbaar en niet hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van 3 jaar na afloop van de geldigheidsduur. Voor bepaalde categorieën dien je verplicht praktisch rijonderricht te volgen in een erkende rijschool, alvorens je het voorlopig rijbewijs kan aanvragen. Je dient minstens één maand houder te zijn van dit voorlopig rijbewijs alvorens je deel mag nemen aan het praktisch examen.

Procedure

Je persoonlijk wenden tot de dienst burgerzaken in het stadhuis. Je betaalt bij de aanvraag. De wachttijd is 1 week.

Meebrengen

Voor alle modellen:

 • identiteitskaart;
 • bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen.

Voor model 36–rijbewijs categorie B (auto):

 • aanvraagformulier met vermelding 'geslaagd theoretisch examen', ondertekend door aanvrager en begeleiders (woont de begeleider in een andere gemeente, dan moeten zijn gegevens vooraf in deze gemeente gecontroleerd en gevalideerd worden);
 • identiteitskaart.

Het is niet meer nodig om pasfoto’s mee te brengen. De foto van de identiteitskaart kan gebruikt worden voor de aanmaak van het voorlopig rijbewijs. Ben je echter niet tevreden met de foto op je identiteitskaart, dan kan je steeds een nieuwe foto meebrengen om in te scannen.

Voor model 18 – rijbewijs categorie B (auto):

 • aanvraagformulier met vermelding 'geslaagd theoretisch examen';
 • bekwaaheidsattest afgeleverd door de rijschool;
 • identiteitskaart.

Voor een voorlopig rijbewijs model 3:

 • aanvraagformulier met vermelding 'geslaagd theoretisch examen', ondertekend door aanvrager en begeleiders (woont de begeleider in een andere gemeente, dan moeten zijn gegevens vooraf in deze gemeente gecontroleerd en gevalideerd worden);
 • eventueel medisch attest (bij groep C of groep D);
 • eventueel een attest van vakbekwaamheid (bij groep C of groep D);
 • identiteitskaart.

Bedrag

 • Voorlopig rijbewijs – model 3: 25 euro
 • Voorlopig rijbewijs met begeleider – model 36: 25 euro
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider – model 18: 25 euro

Nieuw exemplaar bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs: 25  euro.

Contact