Voorlopig rijbewijs

Slaag je voor het theoretische rijexamen categorie B? Vraag dan je voorlopige rijbewijs aan bij de dienst bevolking. Met dat bewijs krijg je toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktische rijexamen en dit voor minimum 9 maanden.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider – model 18

 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B.
 • Je voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig.
 • Na minstens 20 uur praktijklessen bij een erkende rijschool én met een bekwaamheidsattest van de rijschool mag je alleen rijden.
 • Je mag niet rijden tussen 22.00 en 06.00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en (de vooravond van) feestdagen.

Voorlopig rijbewijs mét begeleider – model 36

 • Je bent minstens 17 jaar.
 • Je bent in de afgelopen drie jaar geslaagd voor het theoretische examen categorie B.
 • Je voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.
 • Je begeleider (maximum 2 personen) heeft het verplicht vormingsmoment gevolgd van 3 uur. Die vorming is 10 jaar geldig en voldoet aan de wettelijk opgelegde voorwaarden voor begeleiders.
 • Je mag niet rijden tussen 22 en 6 uur op vrijdag, zaterdag, zondag en (de vooravond van) feestdagen.

 

Procedure

Voor de aanvraag maak je een afspraak met de dienst burgerzaken.

Na 5 werkdagen kan jij of iemand anders het rijbewijs afhalen aan de snelbalie in het stadhuis. Hiervoor moet je geen  afspraak maken. Breng het oude rijbewijs mee. Je betaalt bij de aanvraag.

Meebrengen

Voor alle modellen:

 • ondertekende aanvraagformulier, dat je van het examencentrum krijgt;
 • bekwaamheidsattest (eventueel met handtekening van je begeleider(s) indien je voor optie 2 gaat. Opgelet! De gegevens van je begeleider(s) moet gevalideerd worden in de gemeente van de woonplaats van de begeleider);
 • attest dat bewijst dat je begeleider het vormingsmoment heeft gevolgd en aan de voorwaarden voldoet.( indien je een voorlopig rijbewijs met begeleider wilt aanvragen);
 • identiteitskaart;
 • lijk je nog op je eID-foto? Dan kan die ook automatisch gebruikt worden voor je rijbewijs. Zijn er te veel uiterlijke verschillen? Breng dan 1 recente, ‘gelijkende’ pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen. In het stadhuis is een fotocabine aanwezig.

 

Bedrag

30 euro. Nieuw exemplaar bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs: 30 euro.

Maak een afspraak

Contact