Meldpunt voor problemen met de kwaliteit van je huurwoning

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. We noemen dit de woningkwaliteitsnormen. Deze kwaliteits- en veiligheidsnormen liggen vast in de regelgeving.

Een overzicht van de minimale woningkwaliteitsnormen

Structurele stabiliteit van het gebouw

Stabiliteit van dak, muren en vloeren.

Veiligheid
 • voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten
 • veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar
 • veilige trappen
 • voldoende rookmelders
 • veilige toegang tot de woning
Gezondheid
 • geen vochtproblemen
 • mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verlichting
 • de toevoer van drinkbaar water
Een minimum aan comfort
 • minimale sanitaire voorzieningen: goedwerkend toilet, badkamer met bad of douche, stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
 • kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar water
 • verplicht verwarmingstoestel in een leefruimte (enkel de aansluiting voorzien volstaat niet)
 • correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds
 • goede staat van ramen en deuren
 • vlotte toegang en respect voor de persoonlijke levenssfeer
 • de woning moet ook ruim genoeg zijn, zowel qua oppervlakte als qua plafondhoogte.
Minimale isolatie
 • Dakisolatie en dubbele beglazing

Een woning die niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoet, mag niet verhuurd worden!

Voorwaarden

Je hebt een belang bij de aanvraag van een woningonderzoek als huurder, bewoner, eigenaar, ...

Procedure

Wat als jouw huurwoning gebreken vertoont

Als je denkt dat je huurwoning (ernstige) gebreken vertoont, ga dan voor elk gebrek na wie het onderhoud of de herstelling moet uitvoeren: de verhuurder of jijzelf. Je moet hierbij rekening houden met de huurwetgeving en het huurcontract. Signaleer de problemen zo snel mogelijk aan de verhuurder en vraag om een oplossing. We adviseren om schriftelijk (per mail of via aangetekend schrijven) de verhuurder te vragen om de nodige werken uit te voeren. Reageert de verhuurder niet op jouw schriftelijke verzoek, dan kan je een melding maken of een klacht indien bij de dienst wonen. 

Wat gebeurt er na het indienen van een klacht

Na het indienen van een klacht start de procedure tot ongeschikt en of onbewoonbaarverklaring op. Een woningcontroleur van het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout komt bij je langs voor een onderzoek. Deze woningcontroleur beoordeelt het pand grondig aan de hand van het technisch verslag, dat is een lijst met gebreken. Een woning

 • mag max. 6 kleine gebreken hebben in categorie I (vanaf 7 gebreken van categorie I wordt dit gelijkgesteld met een gebrek van categorie II);
 • is ongeschikt als ze minstens één gebrek van categorie II heeft;
 • is ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III heeft.

Gebreken van categorie II zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. Gebreken van categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners.

De gemeente brengt iedereen op de hoogte van het advies

De burgemeester bezorgt iedereen het verslag van het woningonderzoek (dit is het technisch verslag met de lijst van gebreken die werden vastgesteld) en een advies op basis van het woningonderzoek van de gemeentelijke woningcontroleur. Alle betrokken partijen kunnen hierop reageren.

De burgemeester neemt een beslissing

Nadat iedereen de mogelijkheid heeft gekregen om te reageren op het resultaat van het woningonderzoek, neemt de burgemeester een beslissing. Als er ernstige gebreken waren kan hij/zij beslissen om de woning ongeschikt of ongeschikt en onbewoonbaar te verklaren. De burgemeester heeft in principe 3 maanden vanaf het verzoek om een beslissing te nemen, maar dit is een termijn van orde. Hij mag dus ook na deze 3 maanden nog beslissen.

Meebrengen

Wat je nodig hebt bij de afspraak deelt het wooninfopunt mee.

Bedrag

Een formeel verzoek indienen om de administratieve procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring op te starten is gratis.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

Vlaamse Codex Wonen van 2021 (Boek 3 Woningkwaliteitsbewaking) en Besluit bij de Vlaamse Codex Wonen van 2021, Boek 3

Contact